Digital Impact North

Thursday

insights

Symbol för Digital Impact North, vit

Workshop varje torsdag kl 15

Thursday Insights jordglob

Torsdagar som inspirerar till innovation. En workshopserie som utforskar framväxande teknologier som förändrar samhälle, industri och hälsa.​

Varje torsdag erbjuder Digital Impact North en unik möjlighet att fördjupa sig i de senaste trenderna inom IT, AI och digital transformation. Våra workshops är en plattform där du kan dyka in i de senaste trenderna och innovationerna som driver förändringar både lokalt och globalt. Vi sammanför ledande experter, företagsledare och forskare för att dela med sig av sin kunskap. Denna serie är inte bara en chans att få nya insikter, utan också ett tillfälle att nätverka med likasinnade som delar ditt intresse för digitaliseringens potential. 

Välkommen att utforska intressanta ämnen och få insikter om viktiga trender kopplade till pågående digitalisering. 

Thursday Insights jordglob

Program

Talare och teman för våren släpps löpande, anmälan krävs.

There is no Event

Tidigare workshops

maj 2024
Maj 30
30 maj 2024

Omar Mendoza Trejo, SLU

This presentation focuses on how digital twins—virtual replicas of physical assets or processes—can leverage sensor data to drive actionable insights and enhance operations across various industries.

Maj 16
16 maj 2024

Alexandre Bartel, Umeå universitet

With our lives intertwined with digital technologies, the potential for cyber threats looms larger than ever before. In this talk we will analyze a few real-world cybersecurity attacks and discuss about strategies to protect computers from security threats.

april 2024
Apr 25
25 april 2024

Patrik André, Fredrik Walter och Anna-Lena Axelsson

Tillgången till högupplöst digital information ökar snabbt i den skogliga sektorn. Automatisk bearbetning av data tillhandahåller en viktig grund för planerings- och beslutsstöd, vilket möjliggör ett miljövänligt, effektivt och resurssnålare nyttjande av våra skogsresurser.

Apr 18
18 april 2024

Erik Grahn Järlund, Umeå universitet

I samband med att allt fler av oss provar på att använda olika typer av generativ AI såsom Copilot och Chat GPT kanske du också har funderat på vad som krävs för att skaffa en lokal och intern installation av GAI. Är det kostsamt och kräver det speciella kompetenser?

Apr 04
04 april 2024

Robert Wiksten, Region Västerbotten

En workshop om cybersäkerhet och hotbild med fokus på utmaningar och lösningar för hälso- och sjukvården. Flera perspektiv och frågeställningar hänger samman med andra områden i samhället och inte minst verksamheter med starka kopplingar till digitalisering och AI.

mars 2024
Mar 21
21 mars 2024

Mikael Wiberg, Institutionen för Informatik

Vanligtvis förknippar vi begreppet Artificiell Intelligens med att anpassa och förstärka maskiner med mänskliga förmågor så att de kan fungera på egen hand. Ett sådant perspektiv leder ofta till kritiska röster som berör automatiseringens konsekvenser,  att tusentals jobb elimineras eller att hela yrkeskårer försvinner.

Mar 14
14 mars 2024

Hanna Nordenö och Conny Björnehall, RISE

Under detta webbinarium kommer vi att diskutera hur tjänstedesign och AI kan stötta cirkulära affärsmodeller. Genom praktiska exempel kommer vi att berätta hur det utforskas i projekt på RISE och hur dessa två kraftfulla verktyg kan samarbeta för att skapa hållbara och effektiva affärsmodeller.

Mar 07
07 mars 2024

Paneldiskussion

I ett rundabordsamtal kommer representanter från Umeå universitet, Akademi Norr och Lapplands lärcentra att diskutera aktuella frågeställningar om kompetensförsörjningen i norra Sverige.

februari 2024
Feb 29
29 februari 2024

Rasmus Tammia, Boliden Mines Technology

Vad kan gruvindustrin lära sig av hopplösa romantiker? Hur ska den konservativa gruvindustrin navigera och hänga med i den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens?

Feb 22
22 februari 2024

Fredrik Nilbrink, RISE Research Institutes of Sweden

En diskussion om hur vi skapar framtidens användarcentrerade lösningar. Hur utvecklar vi nya användbara tjänster som skapar värde i samhället och vad är de största möjligheterna och fallgroparna?

Feb 15
15 februari 2024

Johan Skönevik, Region Västerbotten

Egenmonitorering är ett viktigt verktyg i omställningen mot nära vård. Det stärker möjligheter till egenvård samt för vården att jobba mer proaktivt. Även om det har pratats om detta i 10-15 år så erbjuds det i mycket liten skala, men förutsättningarna idag är goda att lyckas med införande.

Feb 08
08 februari 2024

Per Levén, Umeå universitet

Vi lever idag i de digitala plattformarnas århundrade. Samtidigt som vi i snabbt ökande takt flyttar in i våra städer, kontorsmiljöer och skärmar riktar vi alltmer uppmärksamhet till globala tjänster och flöden, tillgängliga via digitala plattformar.

Feb 01
01 februari 2024

Conny Björnehall, RISE

Digitalisering och hållbar omställning är några av dom viktigaste frågorna i samhället. Ändå är det svårt att lyckas med detta. Vi kommer att ge exempel på hur du kan lyckas och ge dig tips på konkreta verktyg som gör skillnad.

Vill du få utskick om kommande workshops?

Anmäl dig via formuläret nedan för att få uppdateringar när vi släpper nya workshops. 

AI workshop
AI workshop
AI workshop

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Integritetspolicy

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn och e-postadress
  • Kundaktivitet: läshistorik från appen, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du läser våra e-postmeddelanden eller besöker våra webbplatser.

Hur vi använder personuppgifterna
Leverans av tjänst

Vi använder dina personuppgifter för att leverera vårt nyhetsbrev som du har anmält dig till. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta arbete innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra tjänster genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Dina rättigheter
Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att få utlämnande av dina personuppgifter.

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddsförordningen. Berätta gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till Datatilsynet.

Anmäl intresse till kurs