Thursday Insights: Platsbaserade digitala plattformar och attraktiva hållbara samhällen

8 februari 2024 | 15:00 - 16:00

Vi lever idag i de digitala plattformarnas århundrade. Samtidigt som vi i snabbt ökande takt flyttar in i våra städer, kontorsmiljöer och skärmar riktar vi alltmer uppmärksamhet till globala tjänster och flöden, tillgängliga via digitala plattformar som Amazon, Spotify, Facebook, Klarna osv.

Vad betyder detta för oss som konsumenter och producenter, och vad betyder det för utvecklingen av våra platser och samhällen?

Under denna workshop presenteras och diskuteras hur digitala plattformar i grunden håller på att förändra våra platser och samhällen, och hur kommuner, men också företag och entreprenörer, kan nyttja dessa teknologier för att snabbare utvecklas och ställa om till attraktiva hållbara samhällen. Under workshopen kommer goda exempel på platsbaserade digitala plattformar som bl.a kommuner nyttjat för att möta samhällsutmaningar demonstreras och diskuteras

Målgrupp: Plats- och verksamhetsutvecklare vid kommuner och regioner, samt företag och organisationer intresserade av digitala platsbaserade plattformar och tjänster.

Titta på workshopen i efterhand

Missade du workshopen? Ta del av workshopen genom att titta på inspelningen.

Per Levén
Universitetslektor vid Institutionen för informatik

Per Levén är forskare inom digitala plattformar och hållbara samhällen vid informatik och Swedish Center for Digital Innovation (SCDI), Umeå universitet. Vid sidan av sin forskning har han varit en av de drivande bakom samverkansplattformar som ProcessIT Innovations och iHubs Sweden. För närvarande är han engagerad i Digital Impact North.

Deltagare i panel vid Thursday Insights

Panel

Camilla Jägerving Isaksson, Utvecklingsstrateg, Umeå kommun
Maria Olofsson, Verksamhetsledare, Uminova Innovation
Linn Alexandersson, Landsbygdsstrateg, Umeå kommun
Roger Filipsson, Verksamhetsledare, Coompanion Västerbotten
Sune Westberg, Kultur- och fritidschef, Örnsköldsviks kommun
Albert Edman, Senior Projektledare, RISE Research Institutes of Sweden
Katrin Jonsson, Prefekt, Informatik vid Umeå universitet