Thursday Insights: Att skapa en egen ChatGPT – är det möjligt utan att vara en AI-expert?

18 april 2024 | 15:00 - 16:00

I samband med att allt fler av oss provar på att använda olika typer av generativ AI såsom Copilot och Chat GPT kanske du också har funderat på vad som krävs för att skaffa en lokal och intern installation av GAI. Är det kostsamt och kräver det speciella kompetenser? En följdfråga är att vi inte bara måste förstå hur vi ställer våra frågor till AI-systemet, utan inse också att det finns andra funktioner som vi måste ta hänsyn till, t ex valet av vilken språkmodell som vi ska använda – och det finns idag massor av sådana (Chat-GPT, Bard, Bert, Llama 2, T5, XL-net osv.

Erik Grahn Järlund, systemadministratör vid Informatik, Umeå universitet kommer i detta webinarium ge en översiktlig genomgång om möjligheter och begränsningar med att installera en egen version av GAI och vad man behöver tänka på och vad olika funktioner spelar för roll när vi praktiskt vill använda systemet i något speciellt syfte.

Titta på workshopen i efterhand

Missade du workshopen? Ta del av workshopen genom att titta på inspelningen.

Erik Grahn Järlund

IT-systemadministratör, Institutionen för informatik