Digital Impact North

Kontakta oss

Är du intresserad av våra tjänster? Skicka ett meddelande till oss så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Umeå Universitet

Lennart Edblom, Umeå Universitet

Lennart Edblom
Projektkoordinator
lennart.edblom@umu.se

Mats Falck, Umeå Universitet

Mats Falck
Framtidens hälsa
mats.falck@umu.se

Per Levén, Umeå Universitet

Per Levén
Smarta samhällen
per.leven@umu.se

Ulf Hedestig, Umeå Universitet

Ulf Hedestig
Hållbar Industri och Smarta Samhällen
ulf.hedestig@umu.se

Sveriges lantbruksuniversitet

Anna-Lena Axelsson
Innovations ekosystem och nätverk
anna-lena.axelsson@slu.se

Anneli Ågren SLU

Anneli Ågren
SLUs projektkontor
anneli.agren@slu.se

Carola Häggström SLU

Carola Häggström
Hållbar Industri
carola.haggstrom@slu.se

Region Västerbotten

Per Hallberg, Region Västerbotten

Per Hallberg
Avdelningschef MT-FoU
per.hallberg@regionvasterbotten.se

Marcus Karlsson, Region Västerbotten

Marcus Karlsson 
Utvecklingsansvarig MT-FoU 
marcus.karlsson@regionvasterbotten.se           

Nils Sandberg, Region Västerbotten

Nils Sandberg
Innovation och forskningsanslag
nils.sandberg@regionvasterbotten.se

RISE Umeå

Conny Björnehall, RISE

Conny Björnehall
Fokusområdesledare Digitalisering
conny.bjornehall@ri.se

Oskar Riby, RISE

Oskar Riby
Projektledare
oskar.riby@ri.se

Akademi Norr

Martin Bergvall, Akademi Norr

Martin Bergvall
Förbundschef
martin.bergvall@akademinorr.se

Uminova Innovation

Karl-Erik Johansson, Uminova Innovation

Karl-Erik Johansson
EEN Rådgivare EU-innovationsfinansiering
karl-erik.johansson@uminovainnovation.se

Peter Bäckström, Uminova Innovation

Peter Bäckström
EEN Affärsutvecklare internationell partnersökning
peter.backstrom@uminovainnovation.se

Elin Pudas, Uminova Innovation

Elin Pudas
Scoutare forskningsresultat och innovationer
elin.pudas@uminovainnovation.se

Kontaktformulär

Vet du inte vem du ska kontakta? Skicka ett meddelande via kontaktformuläret så besvarar vi dig så fort som möjligt.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Integritetspolicy

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn och e-postadress
  • Kundaktivitet: läshistorik från appen, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du läser våra e-postmeddelanden eller besöker våra webbplatser.

Hur vi använder personuppgifterna
Leverans av tjänst

Vi använder dina personuppgifter för att leverera vårt nyhetsbrev som du har anmält dig till. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta arbete innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra tjänster genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Dina rättigheter
Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att få utlämnande av dina personuppgifter.

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddsförordningen. Berätta gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till Datatilsynet.