Thursday Insights: Hur kan vi lösa kompetensbristen i norra Sverige?

7 mars 2024 | 15:00 - 16:00

Ett av de största utmaningarna och prioriteringar som företag och offentlig verksamhet står inför berör kompetensbrist och tillgång till kompetent arbetskraft. Trots att detta är ett prioriterat område ser vi också att det finns fortfarande stora utmaningar och ”vita fläckar” när det kommer till kompetensförsörjning i norra Sverige.

I ett rundabordsamtal kommer panelen diskutera aktuella frågeställningar som berör kompetensförsörjningen i norra Sverige. Under webbinariet behandlas frågeställningar såsom identifiering och kartläggning av kompetensbehov, matchning mellan utbud och efterfrågan, samt utbudet av utbildningsleverantörer. Passet avslutas med en diskussion om rekrytering av talanger och studenter där ett par IT-studenter får ge oss sina insikter och tankar kring att söka jobb i vår region.

Titta på workshopen i efterhand

Missade du workshopen? Ta del av workshopen genom att titta på inspelningen.

Panel

Ulf Hedestig – Universitetslektor, Informatik vid Umeå Universitet
Sara Kandel
– Utbildnings- och verksamhetskoordinator, Akademi Norr
Magdalena Ahnqvist Olsson
– Utbildningsledare, Lapplands lärcentra

Studentrepresentanter
Ebba Eriksson – Informatik vid Umeå universitet
Linnéa Aidanpää – Informatik vid Umeå universitet