Thursday Insights: Cybersäkerhet inom hälso- och sjukvården

4 april 2024 | 15:00 - 16:00

Workshopen handlar om cybersäkerhet och hotbild med fokus på utmaningar och lösningar för hälso- och sjukvården. Flera perspektiv och frågeställningar hänger samman med andra områden i samhället och inte minst verksamheter med starka kopplingar till digitalisering och AI. Frågor och dialog från deltagare på workshopen välkomnas med utgångspunkt från presentationen.

Titta på workshopen i efterhand

Missade du workshopen? Ta del av workshopen genom att titta på inspelningen.

 

Robert Wiksten

Strateg digitalisering och cybersäkerhet, CIMT Region Västerbotten

Robert arbetar inom Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik, CIMT, inom Region Västerbotten med ansvar för robust teknisk leverans och cybersäkerhet.