Thursday Insights: Intelligent augmentation: ett alternativ för framtidens arbete

21 mars 2024 | 15:00 - 16:00

Vanligtvis förknippar vi begreppet Artificiell Intelligens med att anpassa och förstärka maskiner med mänskliga förmågor så att de kan fungera på egen hand. Ett sådant perspektiv leder ofta till kritiska röster som berör automatiseringens konsekvenser,  att tusentals jobb elimineras eller att hela yrkeskårer försvinner. Men, i själva verket handlar mycket av AI på att undersöka hur användarorienterade tekniker, t ex intelligent augmentation (förstärkt intelligens) kan användas för att förstärka människans förmågor på sin arbetsplats.

Professor Mikael Wiberg, institutionen för Informatik vid Umeå universitet presenterar under detta webinarium en översikt av begreppet förstärkt intelligens och dess relation till AI. Han kommer att ge oss en inblick hur användarorienterade ansatser historiskt har använts när olika typer av framväxande teknologier introducerats i vårt samhälle. Webinariet avslutas med ett rundabordsamtal med ett antal inbjudna gäster som diskuterar hur disruptiva teknologierna påverkar det framtida arbetet.

Titta på workshopen i efterhand

Missade du workshopen? Ta del av workshopen genom att titta på inspelningen.

Mikael Wiberg

Institutionen för Informatik, Umeå Universitet