Thursday Insights: Möjligheter och utmaningar för digitalisering och AI i praktiken

22 februari 2024 | 15:00 - 16:00

Möjligheter och utmaningar för digitalisering och AI i praktiken, en diskussion om hur vi skapar framtidens användarcentrerade lösningar.

Insikter och reflektioner från ett utvecklarperspektiv. Hur utvecklar vi nya användbara tjänster som skapar värde i samhället och vad är de största möjligheterna och fallgroparna?

Ofta handlar tillämpning av teknik inom en organisation inte om tekniken i sig, utan vilken nytta den tilltänkta lösningen ska tillföra och på vilket sätt. Tekniken blir en ett sidospår och de tekniska experterna behöver förstå verksamhetens utmaningar, syften och mål för att för att kunna skapa morgondagens verktyg. Denna workshop syftar till att utforska teknologins roll ur ett användarcentrerat perspektiv, där målet är att skapa lösningar och verktyg som inte bara är tekniskt innovativa utan också adresserar verkliga utmaningar och behov hos användarna.

Innehåll i webbinariet:

  • Möjligheter och utmaningar med framtidens teknik
  • Att ta fram digitala lösningar och bygga system
  • Framtidsspaning
Titta på workshopen i efterhand

Missade du workshopen? Ta del av workshopen genom att titta på inspelningen.


Fredrik Nilbrink
Fredrik Nilbrink

Senior Software Developer, RISE Research Institutes of Sweden

Fredrik arbetar som senior utvecklare för RISE inom enheten samhällstranformation. Han har bakgrund inom elektronik och mjukvaruutveckling och har jobbat med prototyputveckling inom interaktionsdesign både inom universitet, privat sektor och institut. Han klassar sig som en mjukvaruutvecklare/teknisk projektledare med fokus på att bygga användarcentrerade lösningar. När det gäller AI är han framför allt intresserad av hur man utnyttjar tekniken för att skapa värde för människor genom att fokusera på användarens perspektiv.