Digital Impact North

Digital Impact North

European Digital Innovation Hub

Symbol för Digital Impact North, vit

Om Digital Impact North

Digital Impact North är en digital innovationshubb, etablerad för att bidra till norra Sverige som en av Europas ledande regioner inom IT, artificiell intelligens och digitalisering, känd för att leverera och attrahera genom gränsöverskridande samverkan.

Sedan hösten 2023 är Digital Impact North en del av det europeiska digitala innovationshubbnätverket EDIH.

Nätverk och samverkan

Initiativet är taget av Umeå universitet och dess IT-institutioner, tillsammans med Region Västerbotten, Umeå kommun, Sveriges lantbruksuniversitet och RISE Umeå för att tillsammans med företag, kommuner och forskningsaktörer i norra Sverige etablera regionen som ett internationellt starkt område för utveckling av det framtida digitala samhället.

Digital Impact North ska bidra till en region som på högsta internationella nivå skapar kunskap, innovationer, tekniklösningar och tillväxtbolag och som attraherar talanger, företag, finansiärer och investerare trots allt tuffare globala konkurrensklimat. En region som är genomsyrad av en internationellt konkurrenskraftig IT-sektor, ett innovativt och expansivt näringsliv, en stark forskning, ledande utbildningar och ett växande antal aktörer, fast beslutna att göra skillnad i en värld under ett starkt accelererande förändringstryck.

Visionen bakom Digital Impact North är att skapa en av de ledande Europeiska regionerna vad gäller strategisk digitalisering och det smarta hållbara samhället. Ett samhälle som ses som banbrytande inom basindustri, hälsa, samhällsplanering och som internationellt ledande inom ett antal IT-relaterade kunskaps- och teknikområden.

Deltagare på AI-workshop
RISE 3D-skrivare
Mingel på AI-föreläsning med Almi, RISE och House Be

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Integritetspolicy

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn och e-postadress
  • Kundaktivitet: läshistorik från appen, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du läser våra e-postmeddelanden eller besöker våra webbplatser.

Hur vi använder personuppgifterna
Leverans av tjänst

Vi använder dina personuppgifter för att leverera vårt nyhetsbrev som du har anmält dig till. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta arbete innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra tjänster genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Dina rättigheter
Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att få utlämnande av dina personuppgifter.

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddsförordningen. Berätta gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till Datatilsynet.

Anmäl intresse till kurs