Digital Impact North

Våra tjänster

Dagens snabba teknik- och samhällsutveckling innebär stora utmaningar för regionens småföretag och offentliga verksamheter. DIN-EDIH har valt att samla teknisk expertis och kompetens inom fyra tjänsteområden.

Vill du delta i den digitala och gröna omställningen för att utveckla din verksamhet?

120 000 – 600 000 SEK

Läs mer

Vill du komma i kontakt och samarbeta med  andra parter och branscher?

12 000 – 80 000 SEK

Läs mer

Vill du veta mer om nya teknologier eller affärsmodeller?  

20 000 – 150 000 SEK

Läs mer

Vill du fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom teknik och olika ämnesområden?

6 000 – 20 000 SEK / person

Vill du ta del av våra tjänster kostnadsfritt?

För små och medelstora företag upp till 250 anställda är insatserna via Digital Impact North kopplade till försumbart stöd.  

Det innebär att det är kostnadsfritt att ta del av våra tjänster om ert företag har skickat in någon av blanketterna nedan och att den har godkänts av Tillväxtverket.

För offentlig sektor är tjänsterna kostnadsfria, ingen ansökan till Tillväxtverket behövs.

Gör så här

1. Välj en av blanketterna nedan för att ansöka om vilket maximalt värde för tjänster ni vill ta del av.

2. Fyll i företagets uppgifter.

3. Signera och skicka blanketten till info@digitalimpactnorth.se

Nivå Brons

Värde 100 000 kr

Nivå Silver

Värde 300 000 kr

Nivå Guld

Värde 600 000 kr

Innovation och omställning

Delta i den digitala och gröna omställningen för att utveckla din verksamhet

Nätverk och samverkan

Få kontakt med och samarbeta med andra parter och branscher

Rådgivning och coachning

Vill du veta mer om nya teknologier eller affärsmodeller?

Kurser och workshops

Vill du fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom teknik- och ämnesområden?

Vill du ta del av våra tjänster kostnadsfritt?

Vill ni som små och medelstora företag ta del av våra tjänster kostnadsfritt?

Fyll i bifogade blankett om försumbart stöd på vilken ni skriver in det värde som maximalt gäller för det paket som ni är intresserade av. 

Även om ni beviljas ansökt paket är ni inte tvungna att nyttja dess tjänster. Ni nyttjar bara de som ni är intresserade av.

Nivå Brons

Värde 100 000 kr

Nivå Silver

Värde 200 000 kr

Nivå Guld

Värde 400 000 kr

Kurser och workshops

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Integritetspolicy

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn och e-postadress
  • Kundaktivitet: läshistorik från appen, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du läser våra e-postmeddelanden eller besöker våra webbplatser.

Hur vi använder personuppgifterna
Leverans av tjänst

Vi använder dina personuppgifter för att leverera vårt nyhetsbrev som du har anmält dig till. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta arbete innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra tjänster genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Dina rättigheter
Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att få utlämnande av dina personuppgifter.

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddsförordningen. Berätta gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till Datatilsynet.

Anmäl intresse till kurs