Thursday Insights: Egenmonitorering – när patienten själv mäter sina värden

15 februari 2024 | 15:00 - 16:00

Egenmonitorering är ett viktigt verktyg i omställningen mot nära vård. Det stärker möjligheter till egenvård samt för vården att jobba mer proaktivt. Det finns många olika tillämpningar av egenmonitorering både inom specialiserad sjukvård samt regional och kommunal primärvård. Även om det har pratats om detta i 10-15 år så erbjuds det i mycket liten skala, men förutsättningarna idag är goda att lyckas med införande. Det finns sannolikt många olika innovationer inom detta område.

Titta på workshopen i efterhand

Missade du workshopen? Ta del av workshopen genom att titta på inspelningen.

 

Johan Skönevik
CIMT/Medicinsk teknik – Forskning och utveckling, Region Västerbotten
Johan Skönevik har jobbat som sjukhusingenjör på avdelningen Medicinsk teknik – Forskning och Utveckling, Region Västerbotten sedan 2004. Med fokus på distansöverbryggande lösningar, kvalitetsregister för cancervård, arbetssätt och ledningssystem mm. Johans bakgrund är civilingenjör i datavetenskap och han jobbar idag i olika roller som projektledare, utvecklare, innovatör och strateg. Regionen är en omfattande verksamhet.