Thursday Insights: Digital innovation och AI i skogssektorn – möjligheter och utmaningar

25 april 2024 | 15:00 - 16:00

Tillgången till högupplöst digital information ökar snabbt i den skogliga sektorn. Automatisk bearbetning av data tillhandahåller en viktig grund för planerings- och beslutsstöd, vilket möjliggör ett miljövänligt, effektivt och resurssnålare nyttjande av våra skogsresurser.

Under denna workshop kommer vi att få en inblick i den digitala utvecklingen inom skogssektorn genom exempel på hur ny teknik och öppna data har revolutionerat digitalisering och innovation. Vi kommer att diskutera de utmaningar som sektorn står inför och hur samverkan mellan akademi, myndigheter, större skogsföretag och teknikentreprenörer skapar förutsättningar för fortsatt utveckling.

Innehåll i webbinariet: 

  • Skogssektorns digitala resa och dagens utmaningar
  • Exempel från myndigheter, företag och akademi
  • Diskussion och frågestund

Patrik André är digitaliseringsstrateg på Skogsstyrelsen och har lång erfarenhet av nationellt utvecklingsarbete kopplat till digitalisering inom skogssektorn. Patrik är ordförande för branchorganisationen Geoforum Sverige, styrgruppsmedlem i det nationella Geodatarådet och styrelsemedlem i AI-Sweden.

Fredrik Walter är VD och utvecklingsansvarig på Dianthus AB, som är ett skogligt analysföretag med spetskompetens inom geografisk informationsanalys och fjärranalys. Dianthus erbjuder skogsindustrin i Sverige specialiserade geografiska data för att stödja ekonomiska och långsiktigt hållbara beslut. Fredrik är jägmästare och har disputerat inom ämnet skoglig bild- och fjärranalys.

Anna-Lena Axelsson är samverkansledare och forskare vid SLU:s skogsvetenskapliga fakultet i Umeå. Hon är en av initiativtagarna till Skogsdatalabbet, som är en samverkansplattform för att främja digitalisering och innovation på skogliga data, och verksam inom Digital Impact North.