Zordix genomför nyemission om 45,5 miljoner kronor

Matti Larsson, vd Zordix.

Spelutvecklaren Zordix planerar en företrädesemission med målet att ta in 45,5 miljoner kronor. Syftet är i första hand att förvärva nya bolag.

– Vi är glada att kunna bjuda in både befintliga och nya ägare att delta i vår offensiva satsning på tillväxt, som kommer ske genom förvärv, egna IP:n och förlagsverksamhet. Visionen är att fortsätta bygga en multinationell grupp vilket kommer att stärka vår position på marknaden ytterligare, säger Matti Larsson, vd på Zordix.

Zordix är en svensk spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Bolaget införde under 2019 en ny strategisk inriktning med fokus på förvärvsdriven tillväxt samt satsningar på egna speltitlar eller IP:n.

Efter förvärvet under det första kvartalet 2020 av den ungerska spelutvecklaren Invictus Games har Zordix nu tre studios som kan producera AA-spel samt en egen förlagsverksamhet.

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från nyckelpersoner och befintliga ägare samt garantiåtaganden från ett antal externa investerare, om sammanlagt cirka 31,8 MSEK. Teckningsförbindelserna från nyckelpersoner och befintliga ägare uppgår till 8,1 MSEK, motsvarande 17,8 procent av emissionen, och har bland annat lämnats av styrelseordförande Malin Jonsson, styrelseledamot Ludvig Lindberg, styrelseledamot och vd för dotterbolaget Dimfrost Studio David Wallsten och styrelseledamot Stefan Lampinen. Stefan Lampinen är en av de mesta kända ledarna inom dataspelsindustrin och har ett stort internationellt nätverk. Under sina år har Lampinen bland annat jobbat med Electronic Arts, Microsoft och Warner Bros.