Platsbaserade digitala plattformar – Thursday Insights

Workshop Thursday Insights - Per Levén

Framtidens samhällen formade av digitala plattformar

Den andra sessionen i Digital Impact North’s workshopserie Thursday Insights ägde rum den 8 februari, med fokus på den transformerande kraften hos platsbaserade digitala plattformar. Per Levén, som under många år har forskat och driver projekt om digitala plattformar vid Umeå universitet, inledde med en presentation som utforskade potentialen med platsbaserade plattformar.

Efter presentationen följde en djupgående diskussion med en expertpanel bestående av: 

  • Albert Edman – Senior Projektledare, RISE Research Institutes of Sweden
  • Camilla Jägerving Isaksson – Utvecklingsstrateg, Umeå kommun
  • Katrin Jonsson – Prefekt, Informatik, Umeå universitet
  • Linn Alexandersson – Landsbygdsstrateg, Umeå kommun
  • Maria Olofsson – Verksamhetsledare, Uminova Innovation
  • Roger Filipsson – Verksamhetsledare, Coompanion Västerbotten
  • Sune Westberg – Kultur- och fritidschef, Örnsköldsviks kommun

En värld dominerad av tekniska jättar

Gigekonomier och stora dominerande teknikplattformar har i hög grad förändrat storstäder genom att absorbera fysiska resurser. Denna omvandling har lett till en skiftning mot en accessekonomi, där delning av produkter mellan individer är centralt. Plattformsekonomier har således förändrat ägande och tillgänglighet till resurser genom digitala medel, speciellt i större städer. Många mindre samhällen har uteslutits från dessa stora digitala plattformar ägda av dominerande techföretag. Det blir allt svårare för små företag i mindre samhällen då allt mer konsumtion importeras eller exporteras långt utanför samfunden. Per Levén lyfter frågeställningen om att alla borde kunna ha en plattform, inte bara de stora teknikjättarna.

Lokala plattformar

Samverkansplattformar har visat sig vara otroligt viktiga för att bygga samarbeten och öka den lokala samarbetsförmågan. Samverkan mellan population, föreningar och företag kan bidra till färre transporter, importer och ett stärkt lokalsamhälle. Att arrangera fysiska möten i städer och samfund är kostsamt och det är svårt för mindre samhällen att kontinuerligt anordna träffar. Digitala plattformar, såsom exempelvis platsbaserade hemsidor där människor kan utbyta varor och tjänster, erbjuder ett högt värde för låga kostnader. Digitala plattformar har god möjlighet att skalas upp och presentera områdens utbud på ett lättillgängligt sätt. För producenter jämnar digitala plattformar ut förhållanden mellan aktörer och synliggör lokala produkter och tjänster. För kommuner och regioner möjliggörs en digital omställning som kan öka platsens konkurrenskraft.

Endast 3 % konsumeras lokalt i Stöcke även fast det finns god potential för intern produktion lokalt. Digitala platsbaserade plattformar har förmågan att framhäva lokala behov och konsumentmöjligheter. I sin tur kan konsumentbehov plockas upp av lokala producenter och kulturskapare och öka det lokala utbudet. Digitala plattformar skapar helt enkelt incitament ett leverera lokalt värde och ger fler möjligheter för lokalt ägande och förvaltande. Det har tidigare lokalt bevisats hur lokala delningsplattformar som Digitala Seniortorget har stärkt det lokala samarbetet i Umeå kommun. Det finns en särskilt stor möjlighet för regioner med starka civilsamhällen där lokalbefolkningen är engagerad att bygga upp plattformar tillsammans med plattformsskaparna.

Panel på Thursday Insights - Roger Filipsson och Maria Olofsson
Panel på Thursday Insights - Camilla Jägerving Isaksson

Expertpanelens perspektiv

Kommunens initiala roll och övergång till civilsamhället

Från panelen uttryckte Camilla Jägerving Isaksson från Umeå kommun hur Digitala Seniortorget varit ett uppskattat tillskott. Under Seniortorgets projekt har hon noterat hur viktigt det är att plattformsägaren ses som tillförlitlig och att kommuner här har en särskild förmåga att vara lämpliga plattformsägare, åtminstone i början. Camilla menar att det viktigaste med lokala plattformar är att etablera trygghet, men också enkelhet. Hon menar att det är lönlöst att ha funktioner bara för att det är möjligt, funktioner som inte är direkt relaterat till behovet på plattformen borde därför undvikas. Utöver uttrycker hon att en lokal delningsplattform borde ”bygga bort sig själv”, det vill säga att ägandet borde till slut flyttas från kommunen till civilsamhället för att förbättra potentialen för en långsiktig överlevnad.

Vikten av mellanmänsklig infrastruktur

Roger Filipsson lyfter fram behovet av att bygga en stark mellanmänsklig infrastruktur som en förutsättning för framgångsrika digitala plattformar. Han nämner den belgiska plattformen Open Collective som ett exempel på hur digitala initiativ kan generera betydande ekonomiskt värde för regioner, men att sådana engagemang aldrig skulle fungera om det inte fans en vilja och potential för medmänskligt samarbete.

Forskning och socialt kapital

Albert Edman påpekade vikten av ytterligare forskning kring samhällen med hög tillit och hur detta sociala kapital kan utnyttjas för att stärka digitala plattformars effektivitet och acceptans.

Finansiering och ekonomiskt stöd

Panelen underströk att digitala plattformar ibland kan kräva ankarinvesteringar och kontinuerligt ekonomiskt stöd för att säkerställa deras utveckling och underhåll. Detta kan vara avgörande för att maximera deras potential att bidra till lokal ekonomisk tillväxt och agera som ett demokratiskt stödmedel. Goda resultat av ankarinvesteringar har setts i London, däremot påvisades det att sådana investeringar inte alltid är möjligt och att privata aktörer och civila engagemang då kan vara avgörande.  

Avslutande tankar

Workshopen avslutades med en stark konsensus om att digitala plattformar erbjuder en god möjlighet att omforma framtidens samhällen. Genom samverkan mellan kommuner, civilsamhället och privata sektorn kan dessa plattformar stärka lokala ekonomier, främja hållbar utveckling och bygga starkare gemenskaper. 

Panel på Thursday Insights - Katrin Jonsson
Panel på Thursday Insights - Albert Edman

Erbjudande från Digital Impact North

Digitial Impact North kommer snart erbjuda ett omställningspaket som bland annat erbjuder hjälp med konsultativ översyn, designsprintar, pilotstudier och verifieringsprojekt. Ett av våra tjänsteerbjudanden är att stötta små och medelstora företag och myndigheter i utvecklings- och omställningsprojekt. 

Är du intresserad av att samarbeta med Digital Impact North? Välkommen att kontakta oss via info@digitalimpactnorth.se.