Enastående lagarbete med att kartlägga kompetens- och rekryteringsbehov i norra Sverige

Sara Kandel - Akademi Norr
Sara Kandel, Akademi Norr presenterar resultatet från kompetenskartläggningen.

Digital Impact North’s samarbetspartner Akademi Norr har tillsammans med Lapplands kommunalförbund, Campus Skellefteå och Byggföretagen lagt ned tusentals timmar med att sammanställa enkätdata från 27 kommuner och 548 företag från de fyra nordligaste länen.

– Genom att fokusera på kompetens- och rekryteringsbehovet under de kommande 2-3 åren får vi för första gången aktuella data för att börja analysera och identifiera luckor som kan kan leda till olika typer av riktade utbildningsinsatser, berättar Martin Bergvall, förbundschef för Akademi Norr.

Under presskonferensen i Lycksele den 19 juni presenterade Martin Bergvall, Sara Kandel från Akademi Norr och Magdalena Ahnqvist Olsson, utbildningsledare Lapplands kommunalförbund detaljerade uppgifter om det aktuella läget hos företagen och offentlig sektor. Rekryteringsbehovet inom offentlig sektor beräknas till drygt 11 500 och bland företagen uppgick efterfrågan till drygt 3 000 tjänster. Kompetensbehovet visade sig vara mycket stort där offentlig sektor stod för drygt 35 000 identifierade utbildningstillfällen medan företagen presenterade ett behov av nära 4 000 utbildningstillfällen. Enbart inom digitaliseringsområdet var efterfrågan drygt 12 000 utbildningstillfällen. 

– Rapporten visar aktuella siffror på vilket behovs som finns och vilken omfattning och karaktär på insatserna som efterfrågas vilket är en guldgruva för oss som utbildningsleverantörer, kommenterar Ulf Hedestig, Umeå universitet som deltog i en av paneldebatterna under Lyckseleträffen.

– Kartläggningen ger oss fantastiskt underlag för att planera och utveckla utbildningsinsatser som är mer efterfrågestyrd och förhoppningsvis med kortare ledtider till leverans då efterfrågan till stor del bygger på nano- och mikrokurser på max 1-2 veckor. 

Arbetsinsatsen med kartläggningen av kompetens- och rekryteringsbehovet i norra Sverige är ett mycket bra exempel på hur man kan arbeta mer system- eller missionsorienterad och bryta upp de stuprör och strukturer som varit ett hinder för att bedriva ett systematiskt kartläggningsarbete av kompetensbehovet över större geografiska områden. Martin Bergvall hoppas att de med sin insats har visat att det går att arbeta mer datadrivet och att formerna för transregionala samverkan  skapat goda förutsättningar och strukturer för en förbättrad kompetensförsörjning i norra Sverige.

Martin Bergvall - Akademi Norr
Martin Bergvall, Akademi Norr
Magdalena Ahnqvist Olsson - Lapplands kommunalförbund
Magdalena Ahnqvist Olsson, Lapplands kommunalförbund