Nutids- och framtidsspaning om AI och generativ AI med Kristina Knaving, RISE

Vi är glada över att kunna presentera den första föreläsaren som kommer delta på Digital Impact North Summit 2024. Denna spännande föreläsning, tillsammans med många andra intressanta sessioner, kommer hållas vid vår årskonferens den 24 september. Besök evenemangssidan för mer information om konferensen. Anmäl intresse redan nu för att säkra din plats. 

Digital Impact North Summit 2024

Kristina Knaving - RISE
Föreläsning

Nutids- och framtidsspaning om AI och generativ AI

Kristina Knaving, RISE

AI-utvecklingen har går snabbt framåt.  Det har inte undgått någon att AI är något man behöver ta hänsyn till, både som företag och individ. Förutom allt fler lyckade exempel på AI inom verksamheter så har generativ AI i form av framförallt ChatGPT revolutionerat hur vi ser på vad AI kan göra. Vad kan vi verkligen förvänta oss av AI, och vad vill vi förvänta oss? Följ med på en nutids- och framtidsspaning runt AI och generativ AI.  Det finns enorm potential, men det krävs också kritisk granskning för att dra nytta av tekniken.

Kristina Knaving är senior forskare vid RISE. Hon är civilingenjör i grunden och har sedan arbetat och forskat inom människa-datorinteraktion och digitala beslutsstöd. Hennes forskning sedan fem år tillbaka har fokuserat på möjligheterna, riskerna och de etiska frågorna kring persondata och AI, samt hur nya teknologier påverkar individer och samhälle.