Nytt anslag till artificiell intelligens

Forskarna Andreas Theodorou och Virginia Dignum, Umeå universitet, får 1,5 miljoner för att undersöka AI-system och hur de kan följa etiska och sociala värden.

Umeå fortsätter vara en stark plats för AI. Ett nytt forskningsprojekt får 1,5 miljoner kronor för forskning om AI-systems etiska och sociala värden.

Det är forskarna Andreas Theodorou och Virginia Dignum, Umeå universitet. som får anslaget på 1,5 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Forskningsprojektet kallas Responsible Artificial INtelligence (RAIN), och ska utveckla ett ramverk för organisationer för att utvärdera hur AI-system i praktiken följer riktlinjer om ansvarsfulla och pålitliga system.

Utvärderingsmetoderna kommer att testas av forskarna med hjälp av industripartners och viktiga intressenter i Norden.

Läs mer om Responsible Artificial INtelligence (RAIN).