Universitetsforskning kopplad till vinnaren av Guldmolnet 2023

I samband med Mötesplats Digitala Västerbotten den 5–6 december utsågs Digitala Seniortorget till vinnare av Guldmolnet 2023. Digitala Seniortorget, som är utvecklat av Umeå kommun och inkubatorbolaget Umigotech, är en webbtjänst baserat på en teknologi och en ansats utvecklad genom mångårig forskning vid Umeå Universitet.

Per Levén och Julia Andersson från Umeå Universitet som har arbetat med Digitala Seniortorget
Per Levén och Julia Andersson från Umeå Universitet som har utvecklat den teknologi som Digitala Seniortorget vilar på.

Utvecklingen av Digitala Seniortorget

Digitala Seniortorget är en webbtjänst som tagits fram för att inspirera fler äldre att delta i hälsofrämjande aktiviteter, baserad på en webb- och platsbaserad plattformsteknologi som tagits fram av forskare vid Institutionen för Informatik vid Umeå Universitet. Det är en teknologi som, tillsammans med missionsorienterade ansatser förenklar för bland annat offentliga att genomföra större omställningsprocesser. Till exempel som i Seniortorgets fall, att öka andelen seniorer som kan leva ett självständigt och gott liv högt upp i åren.

”En viktig del i utvecklingen av Digitala Seniortorget var att ha regelbundna avstämningar med utgångspunkt i vår missionsorienterade ansats, och den samhällsutmaning som projektet fokuserade på. Dels med ansvariga vid äldreomsorgen på Umeå kommun, men även med representanter för de seniorer och arrangörer som skulle nyttja tjänsten” berättar Julia Andersson, doktorand vid Institutionen för Informatik.

Arbetet med Digitala Seniortorget började under hösten 2022 med målsättningen att inspirera fler äldre att delta i aktiviteter för ett aktivt och hälsosamt seniorliv. Idag fungerar tjänsten bland annat som en digital anslagstavla som förenklar för seniorer och deras anhöriga att hitta lockande aktiviteter, föreläsningar, mötesplatser och frivilliga uppdrag.

”Den forskning som nu kommit till användning genom Digitala Seniortorget påbörjades redan 2016 med projekt fokuserade på större industrietableringar, volontärplattformar och resurs- och tjänstedelning i lokalsamhällen. Nu blir det spännande att se hur teknologi och ansats ska komma av tillämpas på ytterligare samhällsutmaningar. Till exempel för plats- och gräsrotsdriven landsbygdsutveckling, gränsöverskridande inkludering och lokala kulturlyft” säger Per Levén, forskare vid Institutionen för Informatik.

Prisutdelning, Digitala Seniortorget vinnare av Guldmolnet 2023
Digitala Seniortorget får ta emot första pris vid prisutdelningen för Guldmolnet 2023. Foto: Jonas Westling

Om Guldmolnet

Guldmolnet är ett pris som är instiftat av Strategirådet för digital utveckling med syfte att uppmärksamma goda exempel och sprida kunskap som leder till ökad jämlikhet i den digitala utvecklingen. 

Juryns motivering:
”En tjänst som är lätt att ta del av oavsett digital vana, intresse och språk. Vid framtagandet har invånare och medarbetare involverats och varit medskapande av webbtjänsten/plattformen. Det ger kommuninvånarna förutsättningar att leva ett självständigt och gott liv i ett socialt hållbart samhälle.”