Failure2Fortune: Hur misslyckanden kan leda till framgång inom medicinteknik

Per Hallberg, Jörgen Johansson, Torgny Stigbrand och Lena Strömberg står glatt tillsammans och poserar för en bild
Per Hallberg, Jörgen Johansson, Torgny Stigbrand och Lena Strömberg

En inbjudan till inspiration

Den 11e december hölls eventet Failure2Fortune i A Working Lab vid Umeå universitet för inbjudna som fått stöd av Medtech4Health eller Region Västerbotten. Eventet handlade om hur man kan lära sig av andras misslyckanden och korta vägen till framgång inom medicinteknik. Det var ett uppskattat och välbesökt evenemang med ett trevligt mingel både före och efter presentationerna, där deltagarna fick njuta av tilltugg och förfriskning.

Två berättelser om entreprenörskap och innovation

Eventet inleddes utav Per Hallberg, avdelningschef på medicinsk teknik-FoU region Västerbotten, och Lena Strömberg, director och CEO för Medtech4Health, som också koordinerade eventet. Därefter fick publiken lyssna på två framstående forskare och entreprenörer som delade med sig av sina erfarenheter och utmaningar inom medicinteknik. Den första talaren var Jörgen Johansson, professor och medgrundare till QureTech Bio, ett företag som utvecklar nya antibakteriella läkemedel som bekämpar antibiotikaresistens. Han berättade om hur han hade arbetat tillsammans med nobelpristagaren Emmanuelle Charpentier för att utveckla en ny metod för att modifiera bakteriers DNA. Han förklarade också vilka hinder och möjligheter som finns för att ta en medicinteknisk idé från laboratoriet till marknaden. Den andra talaren var Torgny Stigbrand, professor, serieentreprenör och medgrundare till UmanDiagnostics, ett företag som specialiserar sig på att upptäcka sjukdomar i hjärnan. Han berättade om hur han hade utvecklat en metod för att mäta ett protein som kallas neurofilament light, som är en indikator på nervskada. Han beskrev också hur han hade startat flera andra företag inom medicinteknik, bland annat InRo Biomedtek och Omea AB, och vilka lärdomar han hade dragit av sina framgångar och misslyckanden.

Foto från Failure2Fortune som visar en deltagare som räcker upp sin hand för att delta i diskussionen

Ett givande event med mingel och dialog

Under presentationerna var det en öppen diskussion med en engagerad publik, som ställde frågor och kommenterade talarnas erfarenheter. Det var tydligt att det fanns ett stort intresse och engagemang för medicinteknik bland deltagarna, som kom från olika bakgrunder och sektorer. Eventet avslutades med ett fortsatt mingel, där deltagarna fick möjlighet att nätverka och utbyta idéer med varandra och med talarna.

Syftet är att inspirera och motivera fler aktörer att utveckla och implementera medicintekniska lösningar som kan bidra till patientnytta och samhällsnytta.

s mer om Medtech4Health