Umeåföretag blir partner med Nokia

Umeåbaserade COS Systems blir partner med Nokia för tjänster inom bredbandsnät. Partneravtalet öppnar för nya affärer, inte minst i USA där många kommuner bygger ut sina fibernätverk.

COS Systems är specialiserat på programvara för att driva bredbandsnät som är öppna för flera leverantörer som levererar tjänster på en delad infrastruktur. Nokia är världsledande inom fasta och trådlösa nätverk och nätverksteknologier för öppna nätverksarkitekturer, programvarudefinierade nätverk och nätverksskivning. Efter det senaste integrationsarbetet är samarbetet mellan företagen nu formaliserat eftersom COS Systems blir Nokia OSS Connected Partner.

När nya typer av tjänster dyker upp som telehälsa, sakernas internet och smarta tjänster ökar efterfrågan på öppna nätverk för bredband där flera leverantörer av tjänster kan rymmas.

– 2014 när vi etablerade COS System i USA var Open Access nästan okänt, men på bara några år har detta förändrats dramatiskt. Särskilt kommuner inser att deras bästa val inte är att bli en leverantör av telekommunikationstjänster utan att se till att denna kritiska infrastruktur finns på plats precis som med vägar, vatten och el, säger Björn Wännman, försäljningschef på COS System.

”Det vi ser idag är bara början på vad som kommer.”

Isak Finér, marknadschef COS Systems.

COS Systems har en mångårig tradition från Sverige där företagets plattform COS Business Engine används för att driva mer än hundra kommunala fibernät. I över ett decennium har COS Systems erbjudit en tjänst där kunder kan komma åt en marknadsplats på internet och välja fritt mellan alla många olika typer av tjänster från konkurrerande tjänsteleverantörer.

Det är också här partnerskapet med Nokia kommer in. För ett nätverk som används med Nokia Fixed Access-utrustning kan COS Systems automatisera kundernas val av tjänster.

– Med verktygen för att förenkla affärs- och nätverksdrift kan COS Systems på ett unikt sätt tillgodose operatörens behov för nätverksautomation. Med detta samarbete kan operatörer, oavsett om de är nya eller befintliga aktörer på marknaden, enkelt automatisera leveransen av höghastighets bredbandstjänster till sina bostads- och företagskunder. Vi välkomnar COS Systems som OSS Connected Partners, säger Bassam El-Zakhem, vice president, Fixed Networks Americas på Nokia.

– Vi är glada över att vara en del av Nokias OSS Connected Partner Program. De delar våra visioner om öppna nätverk och det vi ser idag är bara början på vad som kommer. Att arbeta tillsammans med en global ledare som Nokia är spännande. Nätägare och operatörer som arbetar med oss kommer att veta att de väljer en öppen och framtidssäker lösning, säger Isak Finér, marknadschef för COS Systems med placering i USA.