Umeå värd för europeisk konferens

Bild av Umeå. Foto: Sara Stenberg.

Hur ser framtiden ut för kulturella och kreativa industrier efter covid-19? Det ska diskuteras vid en konferens i Umeå.

Onsdag den 2 september inleder Mariya Gabriel, EU-kommissionär för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor, konferensen Cities Design and Innovation i Umeå.

Design för etiska AI-system, europeisk digital självständighet och plattformar för sociala medier är några ämnen som diskuteras under konferensen.

Sociala effekter av ny teknik och en övergången till ett samhälle där hållbar cirkulär ekonomi är andra områden.

Konferensprogrammet har utformats av Michela Magas, grundare och kreativ chef för Music Tech Fest, ordförande för Industry Commons Foundation, European Woman Innovator Award-vinnare och bosatt i Umeå.

– Som kurator för den här konferensen har jag varit mycket angelägen om att möjliggöra diskussioner om den viktiga rollen för de konstnärliga och kreativa näringarna i post-covid-eran. Jämställdhet, inkludering, samarbete mellan olika domäner och teknisk innovation är de viktigaste ingredienserna. Vi är glada över att ha några av de mest framstående experterna i Europa, säger Michela Magas.

Nätverket Design by Umeå ansvarar för evenemanget, som representerar ytterligare ett steg som kommunen, akademin och regionen har tagit tillsammans för att driva förändring i stadsutveckling och de kulturella och kreativa industrierna. Anna Olofsson, marknadschef på Umeå kommun, är en av nyckelpersonerna bakom nätverket Design by Umeå.

– Umeå är en progressiv förebild inom flera områden. Genom samverkan över bransch- och organisationsgränser och skapas nya möjligheter att finna nya hållbara lösningar, säger Anna Olofsson.

Cities, Design and Innovation är en fysisk och en digital mötesplats. Konferensen direktsänds digitalt och är ett samarbete mellan Umeå kommun, RISE, Industry Commons Foundation, Umeå universitet (eXpression) och Region Västerbotten.

De kulturella och kreativa industrierna identifierades som prioriterade områden under Umeås år som den europeiska kulturhuvudstaden 2014. Arbetet har fortsatt genom Umeås andraplats i ”European Capital of Innovation” 2018 och förstaplats i ”European Social Progress Index”, där 270 regioner utvärderades baserat på ett antal kriterier relaterade till det sociala livet, det civila samhället och förtroendet.

Läs mer om konferensen.