Skellefteå kan få tusentals nya arbetstillfällen

Sara Kulturhus, en av världens högsta träbyggnader

Skellefteå siktar på att blir en av Sveriges främsta tillväxtzoner under 2020-talet. Northvolts etablering är ett av dragloken.

Flera företagsetableringar med fokus på hållbarhet och en allt starkare trend där människor ser fördelarna hos mellanstora städer är två anledningar till att investeringsklimatet i Skellefteå ses som det bästa på hundra år.

Den enskilt största anledningen är Northvolts etablering, där fabriken Northvolt Ett, helt utbyggd, kan ge cirka 2 500 arbetstillfällen. Inräknat leverantörer och ny service kan antalet växa till över 10 000 totalt.

För att skapa utrymme för tillväxten behövs bland annat nya bostäder. Bland aktörerna som satsar i Skellefteå finns Magnolia Bostad och Heimstaden Bostad.

– Skellefteå har både energi och hög framtidstro. Vi är mycket glada att vi tillsammans med våra partners Heimstaden Bostad och Derome kan vara med och bidra till kommunens tillväxt genom nya bostäder med hög standard och stark hållbarhetsprofil, säger David Andersson, regionchef Norr på Magnolia Bostad.

60 miljarder fram till 2030

I Skellefteå märks redan förändringen. Nya bostadsområden växer upp runt om i hela kommunen och en av världens högsta byggnader i trä, Sara kulturhus, kommer stå klart år 2021.

– I Skellefteå investeras mest per capita i Sverige. Det handlar om minst 60 miljarder i privat och offentlig sektor fram till 2030. Dessutom ser vi stora satsningar längs hela Norrlandskusten. Västerbottens Handelskammare beräknar att det rör sig om cirka 300 miljarder de kommande 20 åren. Vi har ett riktigt bra läge, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå.

Fakta om Skellefteå

Skellefteå har i dag 72 904 invånare i kommunen. Det officiella målet är att nå 80 000 invånare senast 2030, men det kan komma att revideras kraftigt uppåt. För att skapa utrymme för den förväntade befolkningsökningen finns idag planer för minst 5 000 nya bostäder i centrala lägen och ytterligare cirka 3 000 bostäder i ytterområden.