Umeå universitets svar på europeisk plan för AI

Det behövs ett gemensamt regelverk för AI i Europa, menar Hans Adolfsson, rektor, och Virginia Dignum, professor inom AI och etik, som kommentar till det svar som Umeå universitet lämnat på EU-kommissionens vitbok om AI.

EU-kommissionen har publicerat en så kallad vitbok för artificiell intelligens (AI) med syfte att bidra till ett ekosystem av spetskompetens och förtroende för AI i Europa. Medborgare och intressenter har bjudits in att lämna sina synpunkter i en konsultation. Umeå universitet har nu gett sitt yttrande till EU-kommissionen.

– I Umeå universitets yttrande uppmanar vi EU-kommissionen att anamma en bred och mångvetenskaplig syn på AI, som Europa är så välkänd för internationellt, och som i slutändan är nyckeln till en hållbar och förtroendeingivande AI, säger Virginia Dignum, professor i social och etisk artificiell intelligens vid Umeå universitet.

Vidare betonas att Umeå universitet är en växande internationell storspelare inom AI-forskning, med över 70 nya AI-forskare på intågande till universitetets olika fakulteter. Universitetet står i färd med att investera omkring 500 miljoner kronor under de kommande tio åren i AI, om man också räknar med vissa andra satsningar inom datavetenskap. Forskningen syftar till att integrera datadrivna inriktningar inom AI med kunskapsbaserade, resonemangsbaserade metoder med fokus på mänskliga värderingar och principer.

Umeå universitet understryker i yttrandet till EU-kommissionen, som rektor Hans Adolfsson skrivit under, att vitboken med rätta påpekar att AI inte verkar i en laglös värld och att det därför behövs ett gemensamt regelverk för AI i Europa.

Yttrandet påtalar vidare att Umeå universitet håller med om det riskbaserade angreppssättet som tar hänsyn till ett förändrat behov av applikationer i framtiden, och att fokus ligger på grundläggande rättigheter i all utveckling. De eventuella konsekvenserna av AI, såväl de positiva som negativa, är för stora för att förbises ur ett demokratiskt perspektiv. Umeå universitet uttrycker också sitt bifall i att EU-kommissionen har tagit en lagstiftande och normskapande roll med tanke på att oavsett vem som deltar i spelet, så kan ingen vinna utan regler.

Umeå universitet noterar också i yttrandet hur snabbt förändringar sker inom AI just nu, vilket även kräver att samhällen och teknologi fortsätter att utvecklas. Men för att kunna möta den potential som finns är det viktigt att också bjuda in humanistiska och samhällsvetenskapliga aspekter till resan.

Det är bara om vi samarbetar över vetenskapsfälten och samverkar med medborgarna och privata intressenter som vi kan gå i rätt riktning mot en hållbar och förtroendegivande framtid, står det i yttrandet.

Umeå universitets yttrande blir en bidragande del till den europeiska AI-satsningen och ett svar på den konsultation som EU-kommissionen bjudit in till baserat på förslagen i deras vitbok White Paper on Artificial Intelligence.