Umeå ligger långt fram inom AI

Umeå universitet ligger långt fram inom AI-forskning, inte minst kring hur samspelet mellan intelligenta system och människan ska utformas.

Helena Lindgren koordinerar Umeå universitets strategiska arbete med de stora satsningar som görs inom AI-området i Sverige. Forskningen i Umeå är inriktad mot intelligenta system som ska kunna samarbeta med och vara till nytta för människor i olika sammanhang, vilket innefattar både etiska och tekniska aspekter som påverkar människors vardag och hela samhället.

– Jag forskar i området där artificiell intelligens möter människan och där människan behöver interagera med datorbaserade system vare sig det är robotar eller mjukvara i våra mobiltelefoner, säger Helena Lindgren i en film från Umeå universitet.

Se intervju med Helena Lindgren

– Det handlar om hur systemen på bästa sätt kan komplettera det vi behöver göra i vardagen, fortsätter hon.

– Umeå universitet tar stor plats nationellt och internationellt inom artificiell intelligens, säger Helena Lindgren och pekar på uppmärksamhet som både Sverige och Umeå får på stora internationella konferenser.

Det märks inte minst i att Umeå universitet är med i stora nationella satsningar som WASP, WASP-HS och AI Competence for Sweden. Ett flertal forskare vid Umeå universitet är också mycket högt rankade internationellt i olika forskningsområden inom artificiell intelligens, autonoma system och hantering av datormoln.

– Det är många som talar om att det är i Sverige som det händer och även i Umeå. Umeå syns på kartan internationellt, säger Helena Lindgren.

Helena Lindgren intresserar sig i sin forskning särskilt för hur teorier och modeller för hur människan motiveras, värderar aktivitet, resonerar och fattar beslut om aktivitet, kan integreras i system. Detta för att systemen ska bli mer användbara som personligt anpassat stöd i vardagen. Sådana AI-metoder kan användas för att generera stöd för att exempelvis förbättra hälsa, eller som stöd för professionella i kliniska situationer inom hälso- och sjukvården.

Beslutsstöd för demensdiagnostik är ett resultat av Helena Lindgrens forskning, och pågående forskning syftar bland annat till att utveckla personanpassat stöd för patienter och personal under rehabilitering av stressjukdomar.

Läs mer om Helena Lindgrens forskning.

Foto: Mattias Pettersson.