Umeå bygger klimatsmart busshållplats

Smart busshållplats i Umeå.

Umeå kommun har byggt en ny och klimatsmart hållplats i universitetsstaden i Umeå. Den ska göra det roligare och mer givande att välja kollektivtrafiken.

Busshållplatsen är en symbol för all den forskning och det innovationsarbete som sker i Universitetsstaden. Hållplatsen är bland annat utrustad med ett smart ljud- och ljusspel som informerar om när bussen kommer. Den innovativa designen, tillsammans med alla tekniska lösningar, ska ge resenären möjlighet att ”bara vara” en stund i väntan på bussen. Allt för att fler ska välja att åka buss i framtiden.

Se film om den klimatsmarta busshållplatsen

Hållplatsen är bland annat utrustad med ett realtidssystem som talar om hur många minuter det är kvar tills bussen faktiskt kommer. Det förstärks av att varje busslinje har ett eget ljud och ett eget ljus som berättar för resenären att bussen strax är på plats. Kapslar som hänger från taket på hållplatsen kan vridas och ge skydd mot vinden medan man väntar.

Den klimatsmarta busshållplatsen är en del av EU:s Horisont 2020-program Ruggedised. För Umeås del innebär det att 40 miljoner kronor satsas på att bygga en smart stad. I Umeå är universitetsstaden i fokus, och det lokala partnerskapet består av Umeå kommun, Umeå Energi, Upab, Akademiska Hus, Region Västerbotten, Umeå universitet och RISE.

Läs mer om den klimatsmarta busshållplatsen.