Sjukhus får snabbladdare för elbilar

Taxibilar som drivs med el eller patienters eldrivna bilar ska kunna snabbladdas utanför sjukhuset i Umeå. Satsningen ska bidra till mer hållbart resande.

Det är Region Västerbotten som ansvarar för att bygga en snabbladdningscentral för bland annat eldrivna taxibilar vid entrén till Norrlands universitetssjukhus.

Tanken är att en snabbladdningscentral uppbyggd med den senaste tekniken ska bidra till att fler taxibolag vågar gå över till den miljövänligare eldriften. Målet är miljövinster i form av minskade avgasutsläpp och lägre bullernivå i området.

– Utmaningen för oss är att minska den fossila påverkan. Energin vi använder är producerad i länet med vind och vattenkraft, men vi har också lokal produktion med solceller, säger Kristofer Linder teknikchef, Region Västerbotten.

Se film om snabbladdare för elbilar

Projektet ingår i satsningen på att göra Umeå till en smart stad. På norra Sveriges största arbetsplats Universitetsstaden Umeå med sjukhus, universitet, en mängd företag och allt fler boende samlas olika aktörer för att samverka över gränser för att bli en attraktiv stadsdel med innovativa klimatsmarta lösningar och där nya affärsmodeller kan utvecklas för en hållbarare stad.

Läs mer om Umeå Smart City.