Tio-i-topp-listan över yrken som förändras snabbt

Porträtt på Martin Linder, ordförande i fackförbundet Unionen

Unionen har med hjälp av en avancerad analysmodell tittat på hur ny teknik kommer att påverka tjänstemannayrken under de närmaste åren.
– Omvandlingen går mycket fortare än vi trodde bara i våras, säger Katarina Lundahl, chefsekonom och ansvarig för framtidsanalyser på Unionen.

Digitaliseringstakten ökar på grund av pandemin, som accelererat införandet av teknik inom processautomation.

En stor del av arbetsuppgifterna inom vissa yrken riskerar att automatiseras inom fem år. För att möta det ökande behovet av kompetensutveckling krävs nu insatser på flera områden.

Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar för medarbetarnas kompetensutveckling i större utsträckning. Det behövs även ett starkare omställningssystem där det är möjligt att gå vidare i yrket eller byta karriär, även för den som är mitt i livet, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

PTK, där Unionen ingår, har tillsammans med fackförbund inom LO och Svenskt Näringsliv ingått en överenskommelse om anställningstrygghet som gör det möjligt för vuxna att få ekonomiska förutsättningar och rätt till ledighet för att fylla på sin kompetens.

Det är kanske en av de största reformerna på det här området i modern tid. Avtalet är villkorat med att staten bidrar med ett grundläggande studiestöd för vuxna. Nu är det upp till politiken att se till att förslaget blir verklighet, säger Martin Linder.

Här är jobben som påverkas mest av automatisering

  1. Redovisningsekonom
  2. Löne- och personaladministratör
  3. Ekonomiassistenter
  4. Inköps- och orderassistenter
  5. Övriga handläggare
  6. Receptarier
  7. Kontorsreceptionister
  8. Nätverks- och systemtekniker
  9. Kundtjänstpersonal
  10. Controller   

Läs hela analysen om hur digitaliseringstakten ökar här.
Läs mer om analysmodellen som bygger på AI-teknik och svenska arbetsmarknadsdata.