Strokeforskning kan hjälpa coronapatienter

Brain Stimulation utvecklar teknik för rehabilitering av strokepatienter.

Coronapatienter kan få hjälp av resultat från forskning om kognitiv träning efter stroke.

En metod som tagits fram för strokerehabilitering kan hjälpa de coronapatienter som fått sämre hjärnfunktioner med störningar av uppmärksamhet och minne.

Behovet av rehabilitering och eftervård av coronapatienter har visat sig vara mycket stort. Efter en lång sjukdomsperiod har många tappat styrkan i muskler och kroppsfunktioner. Men även hjärnans funktioner kan vara drabbade med nedsättning av tex minne och uppmärksamhet. Kognitiv rehabilitering av hjärnfunktioneran har därför visat sig vara något som en stor grupp patienter har behov av.

Metoder från den allra senaste strokeforskningen ska nu testas för att ge ett bidrag till denna rehabilitering. Det är forskningsbolaget Brain Stimulation som i flera år arbetat med ett nytt koncept metod för att rehabilitera patienter som fått hjärnskador, exempelvis efter en stroke.

”Rehabilitering kan ske på ett likartat sätt.”

– Mer än 30 procent av de sjukhusvårdade Covid-19 patienterna verkar behöva uppmärksamhets- och minnesträning. Vår lösning, RehAtt, har förutsättningar att direkt kunna diagnostisera hjärnstörningar och träna upp just uppmärksamhet och minnesfunktioner som är en förutsättning för övrig rehabilitering. Den kan bör därför kunna användas av Covid-19 drabbade för att återfå funktion och självständighet, säger Helena Fordell, forskare och grundare av Brain Stimulation och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

– Stroke och mikroblödningar i hjärnan är vanliga skador efter Covid-19. Uppmärksamhetsproblemen är väldigt likartade och rehabilitering kan därför ske på ett likartat sätt, fortsätter Helena Fordell.

Behandlingen utförs med en teknik som kallas Mixed Reality där patienterna för använda sig av bär ett par avancerade glasögon, Microsofts HoloLens 2, ett headset är inbyggt där terapeut är med uppkopplad och kan ge stöd i uppgifter av intensiv egenträning, utformad efter individuella behov. Uppgifterna är designade tillsammans med arbetsterapeuter för att vara anpassade att ge maximal överförningseffekt från RehAtt träning till att kunna fungera bättre och mer självständigt i sitt dagliga liv.

– RehAtt har visat sig effektiv i vetenskapliga studier efter bara 15 timmars egenträning och även tecken på ger därmed snabb effekt på hjärnläkning. Träningsmiljön och uppgifterna är baserade på de senaste vetenskapliga rönen om hjärnans kognitiva funktioner, återhämtning och plasticitet, berättar Helena Fordell.

Används både på sjukhus och i hem

Brain Stimulations lösning är dessutom utformad för rehabilitering både på sjukhus och i hemmiljö. Produkterna är förberedda för telemedicinskt terapeutstöd på distans i form av e-hälsa och bedöms ha goda hälsoekonomiska fördelar vilket är viktiga förutsättningar vid till exempel pandemier.

Brain Stimulation kommer omgående att påbörja förberedelserna för att så snabbt som möjligt kunna genomföra behandlingsförsök på Covid-19 patienter.

Söker ny finansiering

Samtidigt söker företaget kontakt med investerare, bland annat för att gå vidare med redan upparbetade kontakter hos framstående kliniker och institutioner i Norden, Schweiz, Italien, Storbritannien, Finland och Amsterdam.

– Vi kommer också att söka Vinnovas utlysning av stöd till innovationsprojekt i kampen mot Covid-19 och framtida epidemier. För att kunna erbjuda marknaden en produkt inom en snar framtid krävs finansiering för att validera, marknadsföra och sälja våra produkter, säger Helena Fordell.

– Vi erbjuder de som önskar vara med en möjlighet att göra en stor insats här och nu, det finns goda förutsättningar att snabbt nå en stor internationell marknad och en särskilt god nytta för hårt drabbade hjärnskadade och deras familjer, säger Helena Fordell.