AI upptäcker angrepp på skogen

Drönarbild över skog

Med artificiell intelligens vill Sogeti hitta lösningar på olika problem. Ett exempel är en lösning för Skogsstyrelsen i jakten på den fruktade granbarkborren.

– Vi vill gärna erbjuda en kickstart och hjälpa företag att på kort tid pröva något snabbt, säger Patrik Bernhardsson, kundansvarig på IT-bolaget Sogeti i Umeå.

Att Sogeti i Umeå sticker ut kring AI är ingen slump. Umeå har under senaste åren vuxit fram som en stad med stark kunskap i artificiell intelligens inom såväl forskning vid universitetet som inom näringsliv och offentlig sektor.

– Vi har en stark spetskompetens inom AI lokalt här i Sogeti Umeå. Dessutom är vi mycket stora både nationellt och internationellt, det ger oss än mer expertis som vi kan knyta till oss, fortsätter Patrik Bernhardsson.

Satellitbilder upptäcker angrepp på skogen

Ett exempel på AI-teknik som Sogeti arbetat med är Geo Satellite Intelligence, GSI, med vars hjälp det går att upptäcka angrepp av den fruktade granbarkborren i skogsområden. Lösningen har fått en mycket praktisk tillämpning hos Skogsstyrelsen som nyligen lanserat karttjänsten Skador på skog, en lösning som Sogeti bidragit till för att utveckla.

När en gran angripits av granbarkborre kommer vitaliteten, det vill säga livskraften, i trädet att minska successivt innan granen slutligen dör av angreppet. För att rädda virkesvärdet, och minska spridningen till andra träd, är det viktigt att de angripna träden avverkas och transporteras till industrin i ett så tidigt skede som möjligt.

Genom att jämföra satellitbilder från olika tidpunkter och göra en förändringsanalys kan man se om granarnas vitalitet minskat, vilket kan tyda på angrepp av granbarkborre. Metoden har redan använts av flera skogsbolag i sina egna kartsystem med goda resultat.

Gemensamma pusselbitar

– Vi hade data och flödet som krävdes för den här analysen medan Sogeti hade de viktiga pusselbitarna för att bilden skulle bli komplett. När vi väl förstod hur bitarna kunde sättas samman gick det ganska snabbt att få en färdig lösning, säger Anders Persson , expert inom fjärranalys på Skogsstyrelsen.

– När vi nu på bred front gör tekniken tillgänglig för många så ökar det chansen att kunna upptäcka de potentiella angreppen av granbarkborre och begränsa skadan som insekten gör på skogen. Det är oerhört värdefullt. Det är stora arealer av granskog som ska undersökas och det gäller att leta på rätt ställe. Genom den här tekniken får vi ett till precisionsverktyg som kan hjälpa många att leta på rätt ställe, och därmed vara effektiva i sitt sökande efter borrarna, fortsätter Anders Persson.

– Genom samarbetet med Sogeti har vi fått in kunskap från ett annat håll än vad vi normalt får våra influenser från. Det har varit väldigt roligt samtidigt som det har breddat både vår förståelse och vårt kunnande. Kanske är det signifikant för den tid vi lever i, att så många discipliner överlappar varandra? Det tycker jag bådar gott för framtiden – det är genom samarbeten vi kan göra riktigt bra saker, säger Anders Persson.

Flera användningsområden för AI

Sogeti i Umeå har flera AI-satsningar att visa upp. Tillsammans med Region Västerbotten har AI prövats i ett system för planering av patientplatser på intensivvårdsavdelningen vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Ett annat exempel är att för elnätsbolag med satellitbilder ge aktuella analyser över områden där risken att träd faller över elledningarna vid en storm är som störst.

– Vi är inte låsta vid bara ett område. Vi har byggt upp stor kompetens här i Umeå och den vill vi gärna erbjuda fler att ta del av. Därför har vi startat AI Kickstart som kan hjälpa till med att identifiera vilken potential AI har i olika verksamheter och utifrån det sedan komma igång, faktiskt testa och realisera idéer, säger Patrik Bernhardsson.