Storsatsning på datacenterbranschen i norr

Jan-Olov Johansson, projektledare.

17 miljoner satsas på att få datacenterbranschen i övre Norrland att växa. Ökad omsättning, fler anställda och nya företagsetableringar är målet.

Datacenterbranschen är en relativt ung bransch i Västerbotten och Norrbotten. Inom ramen för projektet ”Datacenter Innovation Region – tillväxt och export”, som har en projektbudget på cirka 17 miljoner kronor och ska pågå i tre år, ska små och medelstora företag få verktyg som hjälper dem att utvecklas och bidra till ökad tillväxt.

– Förhoppningen är att de företag som deltar ska öka sin omsättning och kunna anställa fler. Dessutom ska företagen nå ut såväl nationellt som internationellt inom området gröna och resurseffektiva datacenter och molntjänster, säger Jan-Olov Johansson, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT, vid Luleå tekniska universitet.

”Det är mycket värdefullt att regionerna Västerbotten och Norrbotten bedömer att det här är ett viktigt område.”

– Vi får nu möjlighet att genomföra aktiviteter närmare marknaden, vilket kommer bidra till nytta för datacenterbranschen i övre Norrland. Det är mycket värdefullt att båda regionerna Västerbotten och Norrbotten, och många kommuner, också bedömer att det här är ett viktigt område. Att Luleå tekniska universitet får stöd i sin roll som motor för branschens utveckling kommer på sikt att öka konkurrenskraften hos våra företag, avslutar Jan-Olov Johansson.

I målgruppen ingår bland annat företag som själva äger eller driver datacenter, leverantörer till datacenter, företag som tillhandahåller eller utvecklar beräknings- och lagringsintensiva molntjänster eller företag som tillhandahåller eller utvecklar produkter baserade på analys av stora datamängder. Projektets övergripande mål är att regionen inom en tioårsperiod ska vara världsledande inom området datacenter och storskalig datahantering.

”Datacenter Innovation Region – tillväxt och export” har en projektbudget på cirka 17 miljoner kronor och ska pågå i tre år. Projektet finansieras av Luleå tekniska universitet, Tillväxtverket, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Luleå kommun.

Övriga aktörer som medfinansierar projektet med eget arbete är Boden utveckling, Luleå Business Region, Lycksele kommun, Norsjö kommun, Skellefteå kommun, Umeå kommun, Ericsson AB, Norrbottens Handelskammare, Västerbottens Handelskammare, Node Pole, Elastisys och Hydro66.