Självkörande och fjärrstyrda skogsmaskiner – framgångsrikt projekt

Bilden visar en skogsmaskin utan förare som lastar stockar

Forskare och näringsliv har samarbetat i ett projekt för att kunna fjärrstyra skogsmaskiner.

I två år har näringsliv och forskare arbetat tillsammans i utvecklingsprojektet Automation för autonom terrängmobilitet, Auto2, för att utveckla skogsmaskiner mot automatisering och fjärrstyrning. Projektet har syftat till att möta framtidens behov av fossilfria produkter och lösningar samt för att minska fysiska påfrestningar hos maskinförare, och det har gett goda resultat.

Terrängmotorfordonet i projektet klarar inte bara av att ta sig fram autonomt, det kan även planera sin rutt med hjälp av terrängdata och kamerasensorer. Dessutom kan fordonet detektera människor som befinner sig runt maskinen. Arbetsmiljön för maskinförare som kör skördare, markberedare och skotare är fysiskt påfrestande, både vad gäller buller och ojämn terräng.

– Med fjärrstyrning slipper maskinföraren helkroppsvibrationerna. I det här läget är det skotare som vi testar men vi tänker även att markberedning är ett bra användningsområde för fjärrstyrning. Där utsätts förarna för en hög andel vibrationer under dagen som skulle kunna minskas eller helt uteslutas genom att du inte behöver sitta i maskinen, säger Linnéa Carlsson, teknikspecialist på Sveaskog.

Umeå universitet hjälpt till med att utveckla virtuella lösningar för att kunna fjärrstyra skogsmaskiner, på så sätt kan föraren sitta stationerad på annan ort och ändå kunna styra maskinen.

– Vi har utvecklat 3D-modeller av virtuella skotare och flygskannade skogsterränger som får realistiskt beteende genom fysikalisk realtidssimulering, säger Martin Servin, forskare vid UMIT Research Lab vid Umeå universitet.

Inväntar lagstiftning

Arbetsgruppens förhoppning är att de inom kort ska uppnå att skogsmaskiner ska få köra autonomt i skog och terräng som inte är inhägnad och utan att en operatör måste ha full kontroll över fordonet. För att nå detta krävs samordning mellan samhälle, maskintillverkare och lagstiftare.

– Problematiken kring autonoma fordon funnits länge och man återkommer ofta till den nästan filosofiska frågan – vem är föraren, säger Anneli Lundmark, samordnare för arbetspaketet säkerhet, lagar och regler Auto2.

Kommittén för teknologisk innovation & etik (KOMET) bjöd in olika branscher att delge vilka hinder de upplever står i vägen för innovationsutveckling. Som organisation har KOMET ett regeringsuppdrag med syfte att skapa förutsättningar för tekniska utvecklingar och bistå regeringen med stöd för att hantera den accelererande teknikutvecklingen.

– Vi ingår i förstudien hos KOMET. Vi hoppas att lagstiftaren kommer att inse att det finns så många branscher som står och stampar. Tekniken är inte hindret, det är att regelverket måste anpassas i samma takt. Absolut en flaskhals men jag känner mig trygg med att regelverket kommer komma i kontakt. Frågan är bara när, säger Anneli Lundmark.