Så ska människan och AI mötas – forskare berättar i ny video

Video om WASP och WASP-HS

Forskning inom AI har tagit stora steg framåt i Sverige under de senaste åren. Nu visar en nyproducerad film från Wallenbergstiftelserna på några av de frågor som forskarna möter.

Idag, befinner vi oss i det som kallas den andra generationens AI-forskning med fokus på maskininlärning, alltså att AI-systemen lär sig utifrån stora mängder data med hjälp av sådant som neurala nätverk och djupinlärning. Men vi knackar också på dörren till tredje generationen, där det handlar om hur vi, människor, också blir en del av AI-systemen.

Runt om i Sverige finns forskare som förbereder framtiden. Många av dem är knutna till de två stora forskningsprogrammen Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, och WASP Humanities and Society, WASP–HS.

Vid Umeå universitet finns flera av dessa forskare och här finns även programkontoret för det ena forskningsprogrammet, WASP-HS. Det andra programmet, WASP, koordineras från Linköpings universitet.

Filmen ger en inblick i den AI-forskning som sker inom programmen, inte minst med frågor som hur vi människor ska möta och kunna använda den nya tekniken på ett ansvarsfullt sätt.

Två av forskarna som intervjuas i filmen är Virginia Dignum och Frank Dignum. Båda är professorer vid Institutionen för Datavetenskap vid Umeå universitet och knutna till de båda programmen. Virginia Dignum är dessutom programdirektör för det ena programmet, WASP-HS.

– Givetvis kan AI göra mycket bra saker och vi ser redan många väldigt bra användningar av AI. Men vi måste samtidigt titta på effekten av systemen, och hur vi vill att de ska fungera på ett sätt som passar alla, säger Virginia Dignum i filmen.

– Det blir avgörande vad vi gör med den här tekniken. Vi måste vara väldigt vaksamma som forskare och som utvecklare av AI, fortsätter Virginia Dignum.

Andra forskare som medverkar i filmen är Amy Loutfi, Örebro universitet, Anders Ynnerman, Linköpings universitet, samt Ingar Brinck och Christian Balkenius, båda Lunds universitet.

Se filmen Artificiell intelligens – maskiner och människor. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse står bakom filmen.