Nytt simuleringsverktyg för covid-19 slår epidemiologiska modeller

Frank Dignum

Det verktyg som utvecklas vid Umeå universitet för att hjälpa beslutsfattare i deras åtgärder att förhindra spridning av corona visar nu utmärkta resultat.
– Vi har testat ett stort antal scenarier gällande olika aspekter av krisen och varje gång har verktyget visat sig vara mer exakt än de epidemiologiska modeller som används idag, säger Frank Dignum, professor i socialt medveten AI vid institutionen för datavetenskap.

Han och forskargruppen menar att verktyget och dess förklarbara resultat av simuleringarna kan vara till stor hjälp för beslutsfattare och myndigheter.
 – Det gör det möjligt att införa effektiva åtgärder som samtidigt ger mer utrymme för interaktion mellan människor så att samhälle, handel och turism kan fortsätta bedriva sin verksamhet i en säker miljö.
De traditionella metoderna för att förhindra utveckling av pandemier baserade på epidemiologiska modeller är ineffektiva, menar Frank Dignum.
– Dessa kan inte integrera mänskligt beteende, den inverkan vi har på varandra och hur det förändrar beteendet över tid. Detta kan bara studeras framgångsrikt i en social simuleringsmiljö.

Hans forskargrupp, som arbetar med socialt medveten AI, samarbetar nu med forskare runt om i världen för att ytterligare utveckla verktyget, kallat ASSOCC.
– De underliggande modellerna har förfinats och fler aspekter har införlivats. Nu är vår epidemiologiska modell kvalitetsmässigt jämförbar med modeller framtagna av epidemiologer vid Oxford, säger Frank Dignum.
Nästa steg är att utveckla storskaliga simuleringsmodeller. Detta kräver att forskarna implementerar modellerna på nytt, vilket gör dem ännu mer effektiva och möjliga att köra i högpresterande datorer. Det är också viktigt att utveckla system och teknik som skyddar människors integritet.
– Den största fördelen med ASSOCC är att vi kommer att kunna förklara i detalj hur man effektivt och säkert kan skapa de bästa resultaten för människors hälsa, avslutar Frank Dignum. 

Mer information
Frank Dignum, professor i socialt medveten AI vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet och inititativtagare till ASSOCC. Läs mer här. Fler artiklar om verktyget hittar du på Umeå universitets webb. Se även Emil Hälleruds TV-inslag från TV4 här.