Så skapar du affärsnytta med AI

Alla pratar om AI men; hur börjar man, vad kostar det och vilken affärsnytta kan det ge? Det är frågor som nya SCDI AI Business Lab vid Umeå universitet önskar ge svar på. – Vi vill dela med oss av våra kunskaper och senaste rön och stötta näringsliv och samhälle i sitt utvecklingsarbete, säger Daniel Skog, postdoktor vid SCDI AI Business Lab.

De stora bolagen har redan insett vilka möjligheter som AI kan ge och påbörjat sitt utvecklingsarbete. Mindre företag, ofta deras underleverantörer, ligger efter och det riskerar att skapa en obalans.
– Det är en av de utmaningar som vi vill vara med och överbrygga, säger Daniel Skog, postdoktor vid SCDI AI Business Lab vid Umeå Universitet.
Här vill man höja kunskapen om digitaliseringens möjligheter och utmaningar och bidra med sin expertis. 
– Vi ser hur våra externa partners i näringsliv och offentlig sektor antingen jobbar med AI eller är på väg att lansera satsningar inom AI. Kompetensfrågan är den huvudsakliga flaskhalsen för att skapa värde från AI och vi kan vara en nyckel för att lyckas med detta, säger Jonny Holmström, professor och föreståndare. 

Verksamhetsnära

I Umeå fokuserar labbet på konkreta och verksamhetsnära samarbeten för att erbjuda digitala lösningar och AI-kompetens till de som vill ta sin organisation vidare med hjälp av de nya tekniska lösningar som finns. Nu bjuder man in till digitala träffar, öppna för beslutsfattare inom näringsliv, industri och samhälle.
– Det finns inget att förlora på att delta eller inleda ett samarbete. Vårt fokus är att se hur AI kan skapa värde i verksamheter och samtidigt bygga kompetens kring förutsättningar och behov, säger Daniel Skog.

Flera samarbetsformer

Ett företag kan t ex ta in en student för att titta på en specifik fråga inom digitalisering eller AI. En annan organisation kanske hellre vill påbörja ett större utvecklingsprojekt i samarbete med flera forskare.
– Man kan också tänka sig kurser inriktade specifikt mot företagsledning, så kallad Executive Education, eller forskningsprojekt tillsammans med andra företag där vi söker gemensam finansiering. Huvudsaken är att vi möts för att tillsammans ser över vilka möjligheter som finns och vad det kan leda till, säger Daniel Skog.D

Digitala träffar

Den 8 och 10 juni bjuder man in till digitala träffar. Här får beslutsfattare inom näringsliv, industri och samhälle bland annat veta mer om affärsnyttan med AI – var finns den och vilken roll spelar AI i organisationers digitala transformation? Vad gör Swedish Center for Digital Innovation och SCDI AI Business Lab och vilka samarbetsformer finns? Är du intresserad, registrera dig här. Läs mer på