Nysatsning på forskning i växande fältet Media AI

Johanna Björklund, forskare vid institutionen för datavetenskap

En ny arena för nationellt forskningssamarbete kring Media AI startar. Samarbetspartners är flera av Sveriges tyngsta tekniska universitet samt företag som Spotify, Bonnier News, Schibsted, ABB och Ericsson. Målet är världsledande forskning och effektivt nyttiggörande inom det snabbt växande fältet Media AI.

Forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är ett omfattande nationellt initiativ för strategiskt motiverad grundforskning, utbildning, och akademisk rekrytering. Samverkan med det omgivande samhället sker bland annat genom de tematiska forskningsarenorna WASP Research Arenas (WARA). Nu startas WARA Media, en ny arena för forskning inom Media AI. Den motiveras av en pågående trend där automatisk analys av kombinerad media så som text, bild, och ljud, blir allt viktigare inom många branscher.

Arenan leds av Johanna Björklund, universitetslektor på Umeå universitet och medgrundare av medieföretagen Codemill och Adlede. För Björklund representerar arenan ett nytt kapitel för svensk mediateknik:

– Vi är på väg in i en tid då alla företag, på ett eller annat vis, måste förhålla sig till media, till exempel i digitala möten, i extern kommunikation, i processtyrning, eller i utvecklingen av framtida produkter. Genom WARA Media kan vi skapa nya relationer på individnivå som överskrider befintliga branscher, och etablera långsiktiga samarbeten mellan akademi och industri, säger hon.

Syftet med arenan är att främja världsledande forskning inom Media AI, och att öka nyttjandegraden av de vetenskapliga upptäckterna. Centrala aktörer är Spotify, Schibsted, Bonnier News, Ericsson, ABB och WASP-universiteten KTH, Lunds universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, och Chalmers. Genom att delta i arenan kan företagen samarbeta med internationella toppforskare och nya talanger från WASPs forskarskola. Forskarna får in sin tur möjlighet att nyttja unika testmiljöer och datamängder, och får kontakt med industriell expertis inom olika tillämpningsområden.

– Nya medier utgör en ny forskningsfront med återverkningar både på industri och samhälle i stort. Frågorna inbegriper analys av mediers innehåll och form, hur medierna används och uppskattas av sina lyssnare och läsare och vilka samhällseffekter medierna har. Som en av de största forskningsorganisationerna i medieteknologi och artificiell intelligens ser Spotify fram emot att WASP griper sig an frågor som dessa, säger Jussi Karlgren, forskare i språkteknologi på Spotify och en av initiativtagarna till arenan.

Intresset för språk är även stort hos forskarna. Jens Edlund, universitetslektor på Institutionen för intelligenta system, divisionen för tal, musik och hörsel vid KTH och föreståndare för den nationella forskningsinfrastrukturen Språkbanken Tal, menar att talande människor så gott som alltid spelar en central roll i kombinerade media:

– För att skapa en automatisk förståelse av kombinerade media räcker det inte med att analysera avskrifter av det som sägs. Mänskliga beteenden och samtal är svårbegripliga utan samband mellan var, hur, när, till vem och av vem. Att fånga detta är en stor utmaning som kräver ett samlat grepp.

WARA Media är den fjärde forskningsarenan inom WASP. Sedan tidigare finns arenorna Public Safety, Software och Common, den senare är arenanamnet för Ericsson Research’s datacenter i Lund. Ytterligare två forskningsarenor ligger i startgroparna. Samverkan mellan industri och akademi ger forskarna möjlighet att testa och utveckla sin forskning under verkliga förhållanden. Det stärker forskningsresultaten och förkortar vägen till konkreta tillämpningar.