Robotar och digitalisering visar vägen för gruvindustrin

Sinnika Sjunneson

Digitala tvillingar, robotisering och automation är viktiga delar för den nya gruvnäringen som växer fram i norra Sverige.

Den första 1-3 juni 2021 hålls en helt ny, digital konferens för gruvnäringen i Skellefteå: Euro Mine Connect. Under tre dagar kommer frågor som automation, robotisering, digitalisering, säkerhet och fossilfri gruvbrytning att avhandlas.

– Även om konferensen sker digitalt kommer den att ha en tydlig förankring i Skellefteå på samma sätt som under nästa års Euro Mine Expo. Det här är gruvnäringens hjärta, säger Sinnika Sjunnesson projektledare för Euro Mine Connect.

Just nu sker arbetet med den nya, digitala konferensen för gruvnäringen, Euro Mine Connect, för högtryck.

– Vi har säkrat tekniken, både vad gäller studio och konferensupplevelse, som ska ge alla deltagare den bästa digitala konferensupplevelsen som finns tillgänglig. Eftersom konferensen kommer att ha en tydlig förankring i Skellefteå görs också denna upplevelse tillsammans med lokala leverantörer, säger Sinnika Sjunnesson.

Denna avknoppning från Euro Mine Expo erbjuder en digital konferens kring aktuella ämnen inom gruvnäringen, som automation, robotisering, digitalisering, säkerhet och fossilfri gruvbrytning. Det blir bland annat presentationer av hur digitala tvillingar kan utveckla säkerhet och effektivitet, nya lösningar kring automation och robotisering, men också fossilfri och hållbar brytning.

– Tillsammans med vår organisationskommitté, tekniska programgrupp och samarbetspartners har vi arbetat fram ett program för Euro Mine Connect 2021 som säkerställer den här konferensen och Euro Mine Expo som Europas viktigaste mötesplatser för gruvnäringen, säger Sinnika Sjunnesson.

Hon pekar på att det, tack vare många aktörer i regionen som arbetar i framkant i frågor som rör gruvnäringens framtid och tekniska utveckling, är möjligt att erbjuda en konferens med viktiga föreläsningar, intressanta workshops och inspirerande diskussioner. Det kommer också att hållas virtuella field trips som bland annat handlar om fjärrskrotning, elektrifiering och en rundtur av Bolidens nya investering, Lakverket.

Dessutom kommer det att finnas möjlighet för intresserade utställare att delta, då det går att skapa virtuella montrar med flera olika sätt för utställare att möta konferensdeltagare.

– Vi kommer även att utöka programmet ytterligare innan konferensens öppnande, både i huvudprogrammet men också i flera av de parallella spår som deltagarna kan delta i, säger Sinnika Sjunnesson.