Prestigefullt pris till AI-forskare i Umeå

Diego Calvanese, gästprofessor i artificiell intelligens vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet, har tilldelats en av de finaste utmärkelserna man kan få inom AI-forskning: AAAI Classic Paper Award 2021. Priset uppmärksammar den studie som har haft störst inverkan inom AI och forskarsamhället över tid.
– Det är ett erkännande som självklart känns extra tillfredsställande. Jag är mycket glad, säger professor Diego Calvanese.

2005 presenterade Diego Calvanese och hans kollegor vid Sapunzi universitetet i Rom ett nytt ramverk inom programspråk för att samla, sortera och presentera data. Det kallas ”DL-Lite”, och är utformat för att kunna ge tillgång till stora mängder data, lagrade i klassiska databaser.
– Det är sparsmakat och begränsat men har en unikt kontrollerad uttrycksförmåga, vilket ger mycket goda beräkningsegenskaper, säger Diego Calvanese.

Hans forskargrupp fortsatte att utveckla DL-Lite och resultaten publicerades återigen inom AAAI, med stor framgång. Artikeln väckte intresse och förtroende världen över och citerades mer än 2 000 gånger. 
– Det vi åstadkom lade grunden för ett populärt område som kom att kallas OBDA, ontologibaserad datatillgång. Det har sedan dess studerats och utvecklats vidare av många olika forskargrupper inom datavetenskap och datahantering  vilket i sin tur har gett upphov till hundratals vetenskapliga publikationer.

Hämta och presentera data

Diego Calvanese och hans team öppnande dörrarna för ett nytt sätt att presentera information om en kontext på ett sätt som datorer effektivt kunde hantera, sortera och sedan använda för att lösa olika uppgifter korrekt.
– Vi var med om att göra det möjligt även för icke-experter inom datahantering att enkelt undersöka, komma åt och behandla data och därmed extrahera värde ur informationen utan att behöva exakt kunskap om hur data organiseras och struktureras vid källorna, säger Diego Calvanese.

Han har nu fått generös finansiering från WASP, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program och Umeå universitet för att fortsätta sitt arbete. Parallellt med sin professur vid Free University Bozen-Bolzano i Italien bygger han nu upp en forskargrupp inom AI för datahantering vid Umeå universitet. Här kommer Ontop, Diego Calvaneses Open Source-lösning för datahantering baserad på kunskapsdiagram att ligga till grund. Ontop använs i stor utsträckning inte bara i den akademiska världen utan också inom industrin.
 – Diego Calvanese är en av världens ledande AI-professorer med kompetens och erfarenhet. Vi är mycket glada och stolta över att ha honom med oss och att han erhållit detta prestigefyllda pris, säger Erik Elmroth, professor och prefekt vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Samhällstransformation

Den utveckling som just nu pågår inom IT och AI på alla plan medför enorma mängder data. Att hantera all denna information kommer att bli en utmaning som Diego Calvanese och hans kollegor vid institutionen för datavetenskap i Umeå ser fram emot.

– Vi vill dels bredda de teoretiska grunderna för att hantera olika typer av allt viktigare datakällor, dels utveckla avancerade verktyg för flexibel och effektiv hantering av stora mängder data. Förhoppningsvis kan vi vara med och ta fram betydelsefulla insikter inom detta utmanade och spännande forskningsområde. Det vi gör har en varaktig inverkan både inom forskningsvärlden men också i samhället som helhet, avslutar Diego Calvanese.   

Fakta

Diego Calvanese
Gästprofessor i artificiell intelligens för datahantering vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet och professor i datavetenskap vid Free University of Bozen-Bolzano, i Italien. Har forskat inom kunskapsrepresentation i artificiell intelligens och databaser sedan sin doktorsexamen, som han avslutade 1996 vid Sapienza University of Rome. Han är en av världens ledande forskare inom AI och datavetenskap.

AAAI
En av de två viktigaste internationella vetenskapliga konferenser som täcker alla områden av artificiell intelligens. Konferensen lockar tusentals forskare inom ämnet. Det råder stor konkurrens om att få sin studie publicerad här. Senast skickades över 9000 artiklar in, varav mindre än en femtedel accepterades. AAAI Classic Paper Award ges till den studie som inom konferensen har haft störst inverkan inom forskarsamhället över tid.