Per Hallberg om Medicinsk teknik-FoU vid Region Västerbotten

Region Västerbotten är en av Sveriges främsta regioner inom medicinsk teknik och digitalisering. Regionen har två projektkontor: Medicinsk teknik – Forskning och Utveckling (MT-FoU) och Digitala Västerbotten. I videon får du höra Per Hallberg, som är avdelningschef för MT-FoU, berätta om hur de samarbetar med forskare, vårdpersonal, företag och andra aktörer för att skapa innovativa lösningar som kan förbättra hälso- och sjukvården i regionen.  Han berättar också om hur MT-FoU bidrar till att profilera Region Västerbotten och Norrlands universitetssjukhus med spetskompetens och medicinska tillämpningar inom olika områden.