Conny Björnehall om RISE Umeås projektkontor

RISE Umeå är ett av Sveriges ledande forskningsinstitut. Genom tillit, engagemang och mod bidrar de med kunskap, utrustning och erfarenhet till att hjälpa organisationer att tillvarata digitaliseringens möjligheter. I videon får du träffa Conny Björnehall, som är fokusområdesledare för digitalisering vid RISE Umeå. Han berättar om hur RISE arbetar med att utveckla regionens konkurrenskraft genom att samverka med företag, akademi och offentlig sektor.