Omegapoint stärker upp inom cybersäkerhet

Omegapoint stärker sina tjänster inom ekonomiskt cyberspionage, politisk krigsföring och cyberkriminalitet. Förvärvar cybersäkerhetsbolaget Secana.

Secana blir ett helägt dotterbolag till Omegapoint Cyber Security, Omegapoints offensiva investering på cybersäkerhet. Med förvärvet tar Omegapoint ett viktigt steg för att stärka sin marknadsposition i Norden.

Omegapoint har ett av sina kontor i Umeå och finns även i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala med närmare 400 konsulter.

Marknaden för tjänster inom cybersäkerhet växer kraftigt och förändras snabbt. Genom investeringen förstärker Omegapoint sin förmåga att skydda sina kunder mot ekonomiskt cyberspionage, politisk krigsföring och cyberkriminalitet.

– Det här är ett viktigt steg i vår ambition att snabbt växa vår verksamhet inom cybersäkerhet. Jag ser fram emot att välkomna Secana till Omegapointfamiljen, säger Johan Malmliden, vd på Omegapoint Group.

– Förvärvet av Secana har stor betydelse för oss både operativt och strategiskt. Secanas gedigna förmågor är viktiga för vår fortsatta tillväxt och vi ser fram emot att bygga vidare tillsammans med Secanas fantastiska medarbetare, säger Björn Weigel, grundare och ordförande i Omegapoint Cyber Security.

Secana är specialiserade på rådgivning, expertis och kompetensförstärkning inom risk och säkerhet för både den privata och den offentliga sektorn. Bolaget har mer än 20 medarbetare och grundaren Roger Holfeldt har lång erfarenhet från säkerhetsbranschen.

– Jag ser en unik möjlighet genom samgåendet att förverkliga Secanas vision. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ännu bättre lösningar och växa ännu snabbare, säger Roger Holfeldt, grundare av Secana och blivande vvd på Omegapoint Cyber Security.