Ny utbildning för spelutvecklare i Skellefteå

Lars Lindblom, styrelseordförande för Visual Magic.

Suget efter fler medarbetare är extremt stort hos spelutvecklingsbolag. I Skellefteå ska fler utbildas inom digitalt skapade visuella effekter.

Spelutvecklingsbolaget Visual Magic har startat en VFX-utbildning tillsammans med Skellefteå Yrkeshögskola och svensk spelindustri. Utbildningen har totalt tre intag om 25 platser och är en av endast två i Sverige.

Suget på arbetskraft är extremt och företag som Dice, ILP, Swiss och Goodbye Kansas slåss om kompetens globalt då svenska utbildningssystemet inte kan motsvara behovet.

– VFX är digitalt skapade visuella effekter för TV, film, reklam och spelindustrin. Tänk Cyberpunk eller Matrix som exempel. Syftet är att lyfta upplevelsen av berättelser genom visuella effekter, säger Visual Magics styrelseordförande Lars Lindblom i ett pressmeddelande från Norrlandsfonden.

Lars Lindblom betonar att behovet är mycket stort av fler medarbetare till spelbolagen och att arbetsmarknaden är mycket god för eleverna efter utbildningen.

– Man kan säga att 100 procent får jobb om de vill. Vår målsättning är att 80 procent av eleverna stannar i norra Sverige för att verka i vår växande spelutvecklingsindustri. Behovet av fler utvecklare med rätt kompetens är stort.

– Efterfrågan på visuella effekter växer. Vi vill vara med och skapa utbildningar som motsvarar dessa behov. Utvecklingen är snabb när det gäller det konstnärliga såväl som mjuk och hårdvara. Vi vill vara en ledande utbildare i denna utveckling. Just nu gör vi en analys av denna utveckling tillsammans med branschaktörer. Utifrån detta hoppas vi kunna komma med fler nyheter inom något år, säger Lars Lindblom.