Fjärrstyrda skotare en del av framtida skogsbruk

Andreas Johansson, Sveaskog, och Morgan Rossander, Skogforsk, prövar teknik för fjärrstyrning av skogsmaskiner. Foto: Skogforsk.

En automatisering pågår inom det svenska skogsbruket, bland annat testar Sveaskog att fjärrstyra skotare. Forskare vid bland annat Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet deltar i satsningen.

Utvecklingsprojektet Auto2, som drivs av Sveaskog, syftar till att utveckla skogsmaskiner mot automatisering och fjärrstyrning för att möta framtidens behov av fossilfria produkter och lösningar.

Arbetsmiljön för maskinförare som kör skördare, markberedare och skotare är fysiskt påfrestande, både vad gäller buller och ojämn terräng.

– Med fjärrstyrning slipper maskinföraren helkroppsvibrationerna. I det här läget är det skotare som vi testar men vi tänker även att markberedning är ett bra användningsområde för fjärrstyrning. Där utsätts förarna för en hög andel vibrationer under dagen som skulle kunna minskas eller helt uteslutas genom att du inte behöver sitta i maskinen, säger Linnéa Carlsson, teknikspecialist på Sveaskog.

– För exempelvis skördare kan det vara mer intressant att titta på lösningar där maskinen tillsammans med föraren, genom någon typ av förarstöd, når upp till den fulla potentialen av dagens skördare innan vi börjar prata om förarlösa maskiner, säger Linnéa Carlsson.

Forskare utvecklar virtuella miljöer

Projektet finansieras av Vinnova och skogsbranschen och är ett samarbete mellan en lång rad universitet och företag. Umeå universitet bidrar exempelvis med att utvecklat virtuella lösningar för fjärrstyrda skogsmaskiner.

– Vi har utvecklat 3D-modeller av virtuella skotare och flygskannade skogsterränger som får realistiskt beteende genom fysikalisk realtidssimulering, säger Martin Servin, forskare vid UMIT Research Lab vid Umeå universitet.

Det innebär att fjärrstyrningslösningar kan testas i virtuell miljö mycket lik den verkliga.

– Detta är ett viktigt komplement till verklig testning, då man kan testa riktigt svåra och farliga situationer utan risk för att skada maskin, miljö eller människa. Det är också en plattform för att träna AI att köra skogsmaskiner och arbeta autonomt, vilket vi också utforskar i projektet Mistra Digital Forest, fortsätter Martin Servin.