Nordlo förvärvar IT-bolaget Acon

Johannes Jaxow, delägare Acon tillsammans med Johan Bålhammar, VD Acon.

IT-bolaget Acon, med huvudsäte i Lycksele och även kontor i Umeå, förvärvas av det nordiska IT-bolaget Nordlo.

Acon har idag 54 anställda i Lycksele och Umeå och är en IT-driftsleverantör som haft stark tillväxt och flera år i rad vunnit utmärkelsen Superföretag av Veckans affärer.

Acon, som erbjuder tjänster inom datacenter, virtualisering, molntjänster och IT-drift, leds av vd Johan Bålhammar som i och med transaktionen också blir delägare i Nordlo, som finns på ett 40-tal platser i Sverige och Norge.

– Som en del av Nordlo kommer vi bli en ännu starkare aktör, med bättre geografisk närvaro och bredare kompetens. Våra medarbetare får även en ökad möjlighet att utvecklas vilket är en viktig värdering som vi delar med Nordlo. Vi har genom åren stöttat våra kunder att nå sin fulla digitala potential genom ett nära partnerskap. Tillsammans med Nordlo fortsätter vi utveckla kunderna med större möjligheter och ett starkare erbjudande, säger Johan Bålhammar.
Johannes Jaxow, en av Acons ägare, är nöjd med att de funnit ett nytt hem för Acon där bolaget ges stora möjligheter att fortsätta utvecklas.

– Bolaget bildades för 20 år sedan och en av framgångsfaktorerna har varit vår entreprenörsbakgrund präglad av nära relationer, strategiska beslut och en stark vilja att alltid fortsätta utvecklas, det här blir nästa kapitel för bolaget och den resan gör vi tillsammans med Nordlo. Dessutom kommer Acons kompetenta medarbetare att bli en del av ett större sammanhang med möjlighet till delägarskap i koncernen, säger Johannes Jaxow.

Förvärvet innebär att Acon blir en del av Nordlo, som därmed växer till ca 740 medarbetare och kontor på 41 orter i Sverige och Norge.

– Acon har ett djupt och brett branschspecifikt kunnande som byggts upp och förfinats under många år. Bolaget har även en mycket imponerande kundlista och en kultur som stämmer väl överens med Nordlos, säger Fredrik Almén, koncernchef Nordlo.