Nordea Summit North den 4 oktober

Per Långsved, Sverigechef Nordea Personal Banking
Rundabordssamtal vid Nordea Summit North

Under vecka 42 anordnas Nordea Summit North, ett forum för möten och dialog kring hållbarhet, entreprenörskap, tillväxt, grön omställning. Temat för rundabordssamtalet som hölls den 4 oktober var ”Livet mellan husen” med intressanta samtal kring hur vi bygger attraktiva och hållbara samhällen där människor vill arbeta, leva och bo.

– I ett samhälle som många gånger blir allt mer silofierat, där alla ska optimera utifrån sin verksamhet, så är det precis vid de här samtalen när man sitter ner med akademi, kommun, näringsliv och olika sektorer och tittar på gemensamma utmaningar som man genom samtalen kan hitta hur man attackerar utmaningarna och ser till att hela regionen tjänar och växer på det, säger Per Långsved, Sverigechef för Nordea Personal Banking.

Ulf Hedestig som jobbar med verksamhetsområdet Smarta samhällen och vår kommunikatör Jenny Karlsson deltog från Digital Impact North.

Deltagare:
Per Långsved, Sverigechef Nordea Personal Banking
Carina Bergquist Palm, Regionchef Nordea Norra Sverige
Daniel Bengtsson, Kontorschef Nordea Umeå
Karin Rundgren, Marcom Manager @Adecco Group
Anna Olofsson, Marknadschef Umeå kommun
Åsa Ögren, VD ESAM & Ordförande för Västerbottens Riksidrottsförbund
Mats Bäckström, Kommunpolis
Cecilia Berglund, Community Manager Great Hub
Ulf Hedestig, Universitetslektor vid Institutionen för informatik
Jenny Karlsson, nyexaminerad student och kommunikatör för Digital Impact North