Innovation Boot Camp den 6-8 oktober

Innovation Boot Camp

Under helgen 6-8 oktober höll innovationskontoret tillsammans med andra innovationsaktörer den årliga ”Innovation Boot Camp”.

Under helgen har studenter men också intresserade personer i Västerbotten framarbetat innovativa och nytänkande affärsidéer. Det var en mycket inspirerande helg med många engagerade lag som tävlade inom kategorierna: Årets mest genomförbara idé, Årets mest hållbara idé och Årets mest kreativa idé. Vinnarna bakom idéerna tilldelades en vinstsumma på 4 000kr per grupp utöver goda nätverksmöjligheter.

Trettionio intresserade personer från Västerbotten diskuterade deras idéer sinsemellan, arbetade med idégenerering och med särskilt kunniga coacher som närvarade. Även fast helgevenemanget var i form av en tävling förekom starka samarbeten, välvillighet och kunskapsspridning bland deltagarna och eventet kom att återigen bli en succé.

Trettionio intresserade personer från Västerbotten kom att medverka.  De fick möjlighet att diskutera med varandra, generera nya idéer och få stöd av erfarna coacher. Trots den tävlingsinriktade formen rådde det en anda av samarbete, välvilja och kunskapsdelning bland deltagarna. Evenemanget blev återigen en stor succé.

Läs mer om innovationskontorets arbete här: The Innovation Office at Umeå University (umu.se)