Med blick för människan och AI

Kerstin Sahlin är ny ledamot i Umeå universitets styrelse. Hon är även ordförande i WASP-HS, ett tioårigt nationellt forskningsprogram som koordineras av Umeå universitet.

Kerstin Sahlin är ny ledamot i Umeå universitets styrelse. Hon är även ordförande för forskningsprogrammet WASP-HS med fokus på artificiell intelligens och autonoma system för humaniora och samhälle.

Regeringen har beslutat om förordnande av ordförande och andra externa ledamöter i styrelserna för 30 statliga universitet och högskolor för perioden 1 maj 2020–30 april 2023. I Umeå universitets styrelse är en av de nya Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet och styrelseordförande för WASP-HS.

WASP-HS siktar på att ta itu med utmaningarna och effekterna av kommande teknikförändringar och mänskliga och samhälleliga aspekter av AI och autonoma system. Det nationella programmet, som koordineras av Umeå universitet, ska särskilt fokusera på potentiella etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter av teknikskiftet.

Wallenbergstiftelserna investerar upp till 660 miljoner kronor i WASP-HS.

”WASP-HS är förstås en mycket viktig satsning för Umeå universitet.”

Uppdraget som styrelseledamot i Umeå universitet är något som Kerstin Sahlin ser fram mot mycket.

– Jag hoppas förstås att jag skall kunna bidra med mina erfarenheter från att ha varit med i ledningen för bland annat Uppsala universitet och Vetenskapsrådet och från styrelsearbetet bland annat vid universitetet i Oslo och Handelshögskolan i Köpenhamn, säger Kerstin Sahlin.

– Men kanske allra skojigast för mig personligen är att nu få komma tillbaka till mitt alma mater i denna roll. Jag har hela min utbildning från Umeå universitet och tillbringade 11 fantastiska år där, fortsätter Kerstin Sahlin.

Ordförande för WASP-HS

Förutom sin roll som professor i företagsekonomi, särskilt offentlig organisation, vid Uppsala universitet, är Kerstin Sahlin även styrelseordförande för forskningsprogrammet WASP-HS, ett tioårigt nationellt forskningsprogram som finansieras av Wallenbergstiftelserna och koordineras av Umeå universitet.

– En viktig erfarenhet som jag tagit med mig från åren i Umeå rör tvärvetenskapligt arbete. Jag har många gånger genom åren lyft fram hur väl tvärvetenskap både i vardagen och i särskilda satsningar utvecklats vid Umeå universitet.

– Det är också en erfarenhet jag tagit med mig in i arbetet med WASP-HS. WASP-HS är förstås en mycket viktig satsning för Umeå universitet. Umeå universitet är en utmärkt värd för programmet. Vi kan alla genom våra olika roller förstås bidra till att lyfta fram WASP-HS i olika sammanhang och att ta vara på möjligheter till samverkan och samarbeten. Jag kanske också kan bidra med nya erfarenheter från kombinationen av att vara ordförande för WASP-HS och nu styrelseledamot för Umeå universitet, säger Kerstin Sahlin.