Ny professor i AI och dataskydd

Vicenç Torra är ny professor vid Umeå universitet inom AI och dataskydd.

Umeå stärker upp inom AI-området när Vicenç Torra blir ny professor vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

I Umeå startar Vicenç Torra en ny forskningsgrupp, The Privacy-aware transparency decisions research group, som kommer att bedriva forskning inom datasekretess och utveckla algoritmer för maskininlärning för att undvika att sekretess ska brytas kring data som innehåller känsliga uppgifter.

Forskningsgruppen kommer att vara en del av det växande forskningsfältet inom artificiell intelligens vid Umeå universitet. År 2020 kommer fyra doktorander och två postdoc-forskare att knytas till gruppen, och nästa år planeras för ytterligare två doktorander.

Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin. WASP är ett nationellt initiativ för strategisk grundforskning, utbildning och rekrytering. Programmet finansierar forskning inom artificiell intelligens och autonoma system som samarbetar med människor, anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap, och bygger intelligenta system av system. Detta möjliggörs primärt av avancerad programvara, vilket också är ett forskningstema integrerat i programmet.

Vicenç Torra har tillbringat de två senaste åren i Irland vid Maynooth University och har även arbetat i Sverige vid Högskolan i Skövde samt vid Spanish National Research Council. Han är katalan från Barcelona.