10 miljoner till utbildning för smarta fabriker

Skellefteå satsar 10 miljoner på modern robotteknik, AR och VR i ett högteknologiskt automationslabb. Allt för att yrkeselever ska kunna jobba i smarta fabriker.

När allt fler företag går över till teknik som bygger på automation och Industri 4.0, den fjärde industriella revolutionen, ställs högre krav på kompetens och kunnande hos de som ska arbeta i företagen. Det handlar om smarta fabriker där hela produktionen är uppkopplad i realtid. All produktionsutrustning kan styras och utbyta data över nätet.

För att möta de nya kraven investerar Skellefteå kommun 10 miljoner kronor i ett högteknologiskt automationslabb.

– Investeringen gör det möjligt för Vux i Skellefteå att bedriva utbildning i den teknik som industrin kommer att använda sig av. Det är en förutsättning om vi ska kunna stötta kompetensförsörjningen vid nya etableringar i regionen, säger Simon Dahlgren, verksamhetschef på Vux i Skellefteå.

Automatiserad tillverkning och modern robotteknik

Automationslabbet är en högteknologisk, automatiserad miljö med möjlighet att genomföra utbildningsinsatser för olika målgrupper och olika utbildningsformer, både på plats, distans och fjärr. I labbet ingår laborationsmiljöer där förståelse för automatiserad tillverkning är viktig. Här ingår också utrustning för att programmera utrustningen samt att få förståelse för hur automatiserad tillverkning fungerar. Labbet innehåller även AR- och VR-teknik som kompletterar den tekniska förståelsen till den fysiska automatiserade miljön.

Dessutom ingår modern robotteknik, både självkörande robot och plockrobot som ska ge kunskap om hur den senaste robottekniken kan användas på olika sätt i en produktionsprocess.

Stort rekryteringsbehov hos Northvolt

Northvolt, som bygger Europas största batterifabrik utanför Skellefteå, är det företag som har det största rekryteringsbehovet av den här typen av kompetenser men behov finns även hos befintliga företag i regionen och hos andra kommande etableringar.

– Under de kommande fem åren kommer rekryteringsbehovet hos Northvolt och våra underleverantörer vara enormt. Att Skellefteå kommun nu gör denna investering betyder mycket. Det ger oss möjligheten att tillsammans skapa de utbildningar som behövs för att möta det kompetensbehov som är ett resultat av vår etablering, säger Katarina Borstedt, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor, på Northvolt.

Det är i första hand Yrkesvux, dvs yrkesutbildning på gymnasial nivå, språkintegrerad yrkesutbildning och Yrkeshögskolans utbildningar som kommer att använda labbet. Utbildningarna på gymnasial nivå och språkintegrerad yrkesutbildning, med fokus på nyetableringarna i regionen, startar senhösten 2020. Yrkeshögskolans tre utbildningar, med inriktning mot industrin, startar i september 2020.

Placering på Campus

Automationslabbet kommer att ligga inom Campus Skellefteå. Det var i början av maj som kommunfullmäktige tog beslutet att satsa 10 miljoner kronor på den här investeringen. Automationslabbet köps in av Vux i Skellefteå som kommer att driva labbet i egen regi. Leverantör av utrustningen är Festo och de första leveranserna väntas komma under juni månad och pågå fram till början av 2021 när automationslabbet beräknas stå klart.