Konceptet ”automation first” ger effektivare processer

Med inställningen "automation first" och lösningar som RPA, kan många företag effektivisera sina processer, menar Andreas Hed, RPA-konsult på Dizparc.

Att förenkla och effektivisera arbetsuppgifter är något som alla organisationer vinner på. RPA, eller Robot Process Automation, är ett koncept som ger bra stöd för detta, menar Andreas Hed, Dizparc.

Andreas Hed är RPA-konsulten som brinner för att hjälpa företag och organisationer att förenkla sina arbetsuppgifter. Målet är att automatisera affärsprocesser och därmed minska kostnader.

– När en organisation står inför en ny utmaning så behöver man kolla om det går att lösa med automation och RPA. Det är ett koncept för att effektivisera arbetet och göra det roligare för medarbetarna, säger Andreas Hed, som i våras började sitt nya arbete på IT-bolaget Dizparc i Umeå.

RPA, eller Robot Process Automation, innebär framför allt ett nytt sätt att tänka, menar Andreas Hed.

– Det handlar om ”automation first”. Med intelligent automation kan de affärssystem som en organisation använder styras på mer effektiva sätt. Vill du inte bli omsprungen av dina konkurrenter bör du titta på RPA, säger Andreas Hed.

RPA blev vanligt som begrepp under mitten av 2010-talet och har vuxit sig allt starkare under senare tid. Ibland brukar det liknas vid att få in en digital medarbetare som kan ta hand om arbetsflöden, gärna sådana som är repetitiva och tydligt styrda av bestämda regler.

Lagersystem, lönehantering, faktureringar och HR-funktioner är några områden där RPA passar bra, menar Andreas Hed, som i sin roll som RPA-konsult gärna besöker företag och organisationer för att berätta om vilka möjligheter som ligger i konceptet.

För det är just som ett koncept som RPA har sina stora fördelar, understryker Andreas Hed. Det handlar inte bara om att köpa in en licens för en ny programvara. Med begreppet ”automation first” vill han betona att det kan liknas vid att anställa en ny medarbetare som kan göra uppgiften mycket snabbare och dygnet runt.

Just för att det är ett koncept är RPA inte enbart en fråga för IT-avdelningen. Hela företaget behöver vara med på tåget. Andreas Hed förklarar det i tre steg.

– Steg 1 handlar om att ledningen måste vara med på investeringen och tillsätta en styrgrupp, ett Centre of Excellence, som har mandat att jobba vidare med frågan. Steg 2 handlar om en demokratisering, att få med medarbetarna eftersom de kan visa vad som kan automatiseras. Steg 3 är att leva kontinuerligt i tänket. Di kan inte gå tillbaka och göra arbetsuppgifterna manuellt igen, förklarar Andreas Hed.

Han vill nu gärna se ett community och ett nätverk växa fram i regionen för att många ska kunna vara med och bidra till att RPA-frågor får större aktualitet i norra Sverige.

– Det finns idag en mognad för vad RPA är, det har hänt mycket på bara några år, säger Andreas Hed.

Själv tänker han under hösten bidra med att sprida kunskap om RPA genom ett antal webbseminarier i Dizparcs regi.

– Jag vill se fler vara med på tanken om att leva ”automation first”, säger Andreas Hed.