1000 kvinnor i mentorprogram för IT-branschen

Match and Go skapar möten mellan mentorer och adapter.

Nära 1000 mentorer och adepter har varit med i programmet Match and Go för kvinnor i IT-branschen. Nu startar en ny omgång med över 80 deltagare.

De kvinnliga IT-nätverken #addher och DataTjej fortsätter sitt gemensamma mentorskapsinitiativ Match and Go och drar igång en femte omgång under hösten. Målet är att hjälpa Sveriges IT-intresserade kvinnor att hitta en mentor eller adept.

Match and Go anordnas varje halvår. En femte omgång av initiativet pågår mellan september 2020 och januari 2021. Denna omgång breddas breddas initiativet och matchar nu IT-kvinnor även utanför hemorten, vilket blivit aktuellt i och med coronapandemin. Restriktioner mot att mötas fysiskt har gjort att programmet denna höst delvis drivs med virtuella träffar.

Vad har coronapandemin inneburit mer för denna omgång?
– Antalet personer som har registrerat sig är lite lägre än vanligt. Det kan kanske till viss del bero på pandemin, med den osäkerhet för framtiden som den kan generera och den sociala distansering fysiskt som pandemin fört med sig. Vi hade hoppats kunna stötta extra mycket via Match and Go i höst. Men för oss är varje matchad mentor och adept en möjlig framgångsaga och ett sätt att växa andelen kvinnor i IT-branschen, berättar Therese Sinter, nationell driver hos Sogeti för #addher-nätverket.

Hur många ansökningar som mentorer respektive adapter har ni fått in?
– 42 mentoransökningar och 62 adeptansökningar. Det betyder konkret att vi kommer att kunna skapa 42 par denna gång, eftersom vi i denna omgång inte längre endast matchat personer på samma ort, utan över alla 17 orter som #addher-nätverket finns på, fortsätter Therese Sinter.

Vad är Match and Go?
Match and Go vänder sig till de båda nätverkens medlemmar och är aktivt på samtliga 17 orter* där #addher har lokala nätverk. Ansatsen är enkel. Match and Go kan tack vare #addhers 5000 medlemmar och DataTjejs 2900 medlemmar nå ut brett till kvinnor på väg in i eller redan verksamma i IT-branschen. Match and Go matchar mentorer och adepter och förser deltagarna med en handbok med tips, råd och konkreta aktiviteter för mentorskapet. En mentor kan göra allt från att delge sina erfarenheter inom IT-branschen, vara ett bollplank inför svåra karriärval eller dela kunskap kring spännande teknik. En adept kan inspireras, ställa massor med frågor och ge nya perspektiv på intressanta ämnen till sin mentor.

Finns det nya branscher eller områden som kommit med denna gång?
– Match and Go är ett samarbete mellan #addher, Sveriges största nätverk för kvinnor i IT-branschen och DataTjej. Vi fokuserar fortfarande på IT-branschen då det är i den branschen våra medlemmar verkar eller vill in i. Nytt för denna omgång är att vi breddat matchningen till att innefatta alla 17 orter som #addher-nätverket finns på, inte bara på hemorten, så att så många som möjligt kan få en matchning. Det finns en styrka i det lokala, dvs att man kan träffas fysiskt enkelt, men i dessa pandemitider gissar vi att digitala möten blir vanliga än fysiska, berättar Therese Sinter.

Hur många har varit med som mentorer och adapter under åren?
– Vi har haft ca 1000 mentorer och adepter att matcha under våra omgångar av Match and Go, varav ca hälften har kunnat matchas. Denna gång kan vi som sagt matcha över 17 orter, inte bara per ort, så hitrate för matchning blir glädjande högre än någonsin tidigare denna gång. Och vi vet av erfarenhet att de matchas ofta blir vänner för livet och stöttar varandra genom karriären i IT-branschen, inte bara de fem månader som man är deltagare i initiativet. Det driver oss inom #addher och DataTjej att fortsätta matcha Sveriges IT-kvinnor, säger Therese Sinter.

– En mentor kan göra allt från att delge sina erfarenheter inom IT-branschen, vara ett bollplank inför svåra karriärval eller varför inte bara diskutera spännande, ny teknik? En adept (personen som vill få en mentor) kan inspireras, ställa massor med frågor och ge nya perspektiv på intressanta ämnen till sin mentor, konstaterar Therese Sinter.